Hur mycket el producerar solceller?

Hur mycket el producerar solceller?

Har du någon gång funderat på hur mycket el solceller egentligen producerar? Vi på SVEA Solar vill reda ut eventuella frågetecken kring hur mycket el solceller kan producera utifrån det svenska klimatets förutsättningar. Läs vidare och se om solceller är en match för dig där du bor!

Hur mycket el producerar solceller per år?

Produktionen av solel påverkas av en rad olika faktorer. Därför är det svårt att besvara exakt hur mycket el solceller producerar över en viss tid. Eftersom Sverige har ett växlande klimat, med vitt skilda årstider, påverkar det även förutsättningarna för att producera solenergi. Men det finns olika sätt att göra uppskattningar!

För att räkna ut förväntad effekt av solcellerna brukar vi på SVEA Solar prata om två saker:

  • Solcellernas verkningsgrad
  • Mängden producerad el (kWh) per installerad kW.

SVEA Solars solceller har en verkningsgrad på ungefär 17-20 %, vilket innebär att ca 17-20% av solenergin som solcellerna producerar omvandlas till el.

När det kommer till måttet kWh per installerad kW brukar vi på SVEA Solar säga är att en installerad kW ger ungefär 800 - 1100 kWh/kW per år. Det innebär att om ni har installerat solceller som har en toppeffekt på två kWh kan era solceller producera runt 1600 - 2200 kWh solel per år.

Hur mycket el producerar solceller per månad i snitt?

Likt förklaringen ovan är det svårt att uppskatta ett snitt på hur mycket el era solceller producerar per månad, då produktionen skiftar över årets alla månader. På sommaren har vi i regel ett överskott, medan på vintern behöver vi kompensera när soltimmarna blir färre. Utöver soltimmarna finns det andra faktorer som påverkar hur mycket el solcellerna producerar.

Några vanliga faktorer som påverkar hur mycket el solceller kan producera är:

  • Solstrålning där du bor
  • Skugga på solpanelerna från träd, byggnader mm.
  • Väderstreck som dina solpaneler är riktade mot
  • Lutning på solpanelerna
  • Temperatur
  • Snö på solpanelerna
  • Smuts på solpanelerna
  • Verkningsgraden på solcellerna

Med andra ord, hur mycket el era solceller producerar beror på vilka förutsättningar just ni har!

Testa vår solcellskalkylator för att se hur mycket el solceller kan producera på just ert tak!