I dag påbörjas bygget av Sveriges största solcellspark

I dag påbörjas bygget av Sveriges största solcellspark

I Säve ska en solcellspark byggas som är nästan lika stor som 16 fotbollsplaner och kan producera hushållsel som kan räcka för 1 100 villor under ett år.

Sedan beslutet om parken blev offentligt har Göteborg Energi fått in intresseanmälningar från göteborgare som vill vara en del av parken. Det handlar om en möjlighet att andelsäga eller hyra en del av parken. Hur det rent praktisk kommer att utformas är inte helt klart ännu.

Projektdetaljer
I projektet deltar Svea Solar som levererar solcellerna och ABB-teknik ansluter solcellsparken till elnätet.

– Det känns riktigt kul att få vara med och bygga upp storskalig solel i Sverige. Vi på Svea Solar anser att det viktigt att få in en betydande del solenergi i Sveriges energimix och projekt som Sävesolpark hjälper till att visa att det går att uppnå detta, säger Erik Martinson, VD på Svea Solar.

Vid startskottet medverkar Göteborg Energis VD Alf Engqvist och projektets samarbetspartners Serneke, Svea Solar och ABB, genom representanterna Ola Serneke, Erik Martinsson respektive Lennart Carlsson.