Dubbel matproduktion med Sveriges största agrivoltaiska park  – kombinerar jordbruk med solenergiproduktion för inomhusodling.

Dubbel matproduktion med Sveriges största agrivoltaiska park   – kombinerar jordbruk med solenergiproduktion för inomhusodling.

Europas största inomhusodling Ljusgårda, har ingått ett PPA-avtal, ett energiköpsavtal med balansansvarig aktör Energi Försäljning Sverige AB och Sveriges ledande solenergibolag Svea Solar. Solparken som Svea Solar byggt tillsammans med Ekoväx är Sveriges största agrivoltaiska park på 13 hektar och kombinerar klassiskt jordbruk med solenergiproduktion. Nu står det klart att Ljusgårda köper elen från solparken, en produktion som väntas bli uppemot 8 GWh per år, vilket mer än väl täcker Ljusgårdas energibehov för att producera en årlig volym av 520 ton sallad. Samtidigt fortsätter marken under panelerna att brukas av Ekoväx för att bland annat producera raps, vall och vete.

– Det här är ett bra exempel på ett nytt tillvägagångssätt för att skapa synergier mellan konventionella odlingsmetoder och nya tekniker som vertikal odling, vilket möjliggör produktion av både basgrödor och bladgrönsaker samtidigt. Den här typen av solparker erbjuder nya innovativa tillvägagångssätt för att säkerställa energiförsörjning för Ljusgårda. Varje hektar kommer att bidra till omställningen för ett mer hållbart livsmedelssystem, säger Michael Martin, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet som är expert på urbana odlingsmetoder.

Svea Solar äger och driver den nya solparken i Hova, Gullspångs kommun, som endast ligger några mil från Tibro där Ljusgårda har sin odling. Solparken täcker 13 hektar, lika stort som 19 fotbollsplaner, och använder ett så kallat ”single-axis tracker ” system, vilket innebär att solpanelerna följer solen och kan vridas för att möjliggöra fortsatt jordbruk.

– Det här är Sveriges mest innovativa solpark, den första storskaliga agrivoltaiska parken med helt ny teknik. Det känns kul att det här PPA-avtalet är med just Ljusgårda med deras nytänkande och hållbara grönsaksproduktion. Vi vill passa på att belysa våra samarbetspartners Our New Energy och Energi Försäljning Sverige AB som varit viktiga pusselbitar för genomförandet av projektet, säger Pontus Skog, utvecklingschef för solparker på Svea Solar.

Parken förväntas producera 8 GWh per år, tillräckligt för att försörja 1600 villor. Projektet följs av forskare vid Mälardalens Universitets Agrivoltaiska projekt och Solforskningscentrum Sverige, SOLVE, vid Uppsala universitet. Parken väntas vara färdig i augusti 2024 och första skörden av åkermarken är planerad till 2025.

– Företag som efterfrågar additionell energi gör en verklig skillnad. Genom detta PPA-avtal kan vi tillsammans accelerera den gröna omställningen och öka mängden förnybar energi i systemet. Vi är stolta över att vi som balansansvarig aktör med insikt och expertis om energimarknaden kan garantera en smidig och effektiv riskhantering och faktureringsprocess för både slutförbrukare och producenter, berättar Tobias Jansson, Energy Risk Adviser på Energi Försäljning Sverige AB.