Avdrag för solceller - grön nyhet i deklarationen

Om du har valt att installera solceller efter 2021 finns det en stor chans att du uppfyller kraven för att använda  skatteavdrag för grön teknik i din deklaration.

Skatteavdraget infördes 2021 och ersatte det tidigare solcellsstödet. Likt rut- och rotavdragen justeras det nya avdraget för grön teknik direkt på fakturan från din installatör. Skattereduktionen innefattar utöver arbetskostnad även materialkostnaden vid installation av grön teknik. Du kan få avdrag på upp till 50 000 kronor per år och avdragets storlek beror på vilken typ av installation du genomfört. 

Inför 2023 har ett nytt, utökat ROT-avdrag för grön teknik, dessutom föreslagits.

Avdraget i korthet

Det föreslagna gröna skatteavdraget gäller för installationer som påbörjas, slutförts och betalas tidigast den 1 januari 2023. Avdraget gäller:

  • Installation av solceller/solcellsanläggning: 20% avdrag för arbete- och materialkostnad
  • Installation för lagring av egenproducerad elenergi: 50% avdrag för arbete- och materialkostnad
  • Installation av laddningspunkt för elfordon: avdrag för arbete- och materialkostnad

Vanliga frågor och svar om det nya gröna avdraget

Gäller grönt avdrag för solceller?

Skattereduktion för grön teknik innefattar solcellssystem, system för lagring av egenproducerad energi, och laddningspunkter för elfordon och elbilar. För solcellssystem täcks kostnaderna för material och arbete med 20% (från och med 1 januari 2023), och för batterier och laddboxar täcks kostnaderna för material och arbete med 50%.

Finns det något maxbelopp?

Skattereduktionen kan uppgå till högst 50 000 kronor per person och år, och summan beror på hur mycket skatt du betalat under året och om du gjort andra avdrag.

Vem kan ta del av skattereduktionen?

Det nya upplägget gäller för den aktuella bostaden och behöver vara gjord i ditt eller dina föräldrars namn. Installationen behöver avse ett småhus eller ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktionen, en bostadsrätt som ägs av den som begär skattereduktionen, eller byggnad under uppbyggnad som ägs av den som begär skattereduktionen, och som vid färdigställande ska vara ett småhus eller ägarlägenhet.

När har jag inte rätt till skattereduktion?

Du har inte rätt till skattereduktion om du får bidrag eller annan typ av ersättning för installationen av staten, en kommun eller en region. Du har inte heller rätt till avdrag för arbete och material om du får försäkringsersättning eller rotavdrag för installationen. Har du inte betalat in tillräckligt med skatt under året, har du inte heller rätt till skattereduktion. För att ta reda på hur mycket skatt du betalat in, kan du räkna ut din skatt på Skatteverkets hemsida.

Har jag rätt att få skatteavdrag vid mer än ett tillfälle?

Det går bra att ansöka om att få skattereduktion även om du redan har fått avdrag för tidigare arbeten så länge som beloppet inte överstiger 50 000 kr per år och person. Om du kontaktar Skatteverket kan du få ett intyg som visar hur stor del av skattereduktion du hittills utnyttjat. Om beloppet redan uppgått till 50 000 kr och det finns fler personer i hushållet, går det bra att ansöka om skattereduktion för någon annan person i hushållet om denne också står som ägare på bostaden.

Kan jag få skattereduktion för material?

Om du själv köper in material kan skatteavdraget enbart medges för själva installationsarbetet. Du kan alltså inte få skattereduktion för materialkostnaden om du köper materialet själv.

Vad har hänt med investeringsstödet för solceller?

Det nya gröna skatteavdraget från 2021 ersatte det gamla investeringsstödet och du får nu avdraget direkt på fakturan från företaget som utför din installation till skillnad från det tidigare bidraget som du behövde ansöka om. För de som ansökt om investeringsstöd under 2020 och ännu inte fått stödet utbetalt, tillförde regeringen ytterligare 260 miljoner kronor som kommer att betalas ut fram till slutet av 2022.

Ta del av Svea Solars erbjudanden här, och räkna på hur mycket du kan spara både på elfakturan och miljön med grön teknik.

Det är Skatteverket som ansvarar för handläggningen av skattereduktionen. Du kan läsa mer om det gröna avdraget på Skatteverkets hemsida.