5 tips när du jämför solceller

5 tips när du jämför solceller

1. Välj rätt typ av solceller

Vårt första tips när du jämför solceller är att du först och främst ska fundera på vilken solcellstyp som passar ditt hushåll bäst. Det finns några olika typer av solceller, men de som utgör cirka 95% av världsmarknaden är solceller som består av polykristallint samt monokristallint kisel, med samlingsnamnet kristallina kiselsolceller.

Polykristallina och monokristallina solceller

Polykristallina solceller har en aningen lägre verkningsgrad än monokristallina och är i regel lite billigare. Låt däremot inte verkningsgraden avgöra när du jämför, det som är intressant i slutändan är priset per kilowatt (kW) och prestandan. Till utseendet utmärker sig de polykristallina med en mörkblå ton och de monokristallina med ett svart utseende.

Tunnfilmssolceller

Utöver de kristallina som är absolut vanligast finns också tunnfilmssolceller som i jämförelse med kristallina kiselsolceller har lägre verkningsgrad och kostar mindre men har då också en kortare livslängd. Till utseendet är dessa oftast också svarta.

2. Kontrollera garantier och kapacitet

Solceller är en långsiktig investering. Därför är det viktigt att du som blivande ägare av solceller försäkrar dig om att du köper solceller med en så hög prestanda och lång produktgaranti som möjligt. Vi rekommenderar därför att du kikar på följande när du  jämför solceller:

Har solpanelerna en produktgaranti? Denna ska garanterar att solcellerna ska hålla i ett visst antal år, vilket i regel brukar vara åtminstone 10 år.

Finns det en effektgaranti? Det vill säga en garanti som anger hur länge du kan förvänta dig att solpanelerna ska prestera över tid. Här är standard att solcellspanelerna ska generera åtminstone 80% av effekten efter 20 år, med andra ord bör du inte nöja dig med solceller som inte lever upp till det.

På Svea Solar tummar vi inte på varken kvalité eller prestanda. Här är en lista på vilka garantier som gäller när du köper solcellspaneler av oss.

 • 5 år på utfört arbete
 • 5 år funktionsgaranti
 • 10 år produktgaranti på solceller (från Trina Solar)
 • 12 år produktgaranti på växelriktare (från Solar Edge)
 • 25 år produktgaranti på optimerare (från Solar Edge)
 • 20 år effektgaranti 80% på solceller(från Trina Solar)

3. Jämför lönsamheten

När du jämför solceller bör du alltid kontrollera hur mycket el solcellerna kommer generera i förhållande till vad de kostar. Som vi nämnde i vårt första tips är själva kostnaden av solpanelerna inte det enda du ska titta på, utan också hur priset på solcellerna per kilowatt (kW) ser ut. Normalt räknar man nämligen hur mycket el, alltså antal kWh, som produceras per installerad kW. Mängden el som solcellerna genererar per watt och år skiljer sig i regel inte särskilt mycket mellan olika typer av solpaneler, därmed har kilowatt (kWh) blivit branschstandard och är mer intressant när man jämför solceller.

För att ge en fingervisning av vad man kan förvänta sig bör en solcellspanel i södra Sverige, i optimal lutning och väderstreck årligen generera ungefär 1000 kWh per kW.

4. Kräv en kvalificerad installatör

När du jämför solceller kan det vara enkelt att stirra sig blind på produkten. Men glöm inte att du även ska välja ett bolag där installationen går både rätt och smidigt till. Installatören kan ha en stor betydelse för huruvida du behöver vänta i månader på att få solpanelerna på plats.

Det tillkommer nya leverantörer och installationsföretag hela tiden, vilket i sig kan öka risken för att vissa saknar den kompetens som faktiskt krävs. På Svea Solar kan du känna dig trygg då installationen enbart sker av utbildad personal med elbehörighet. Om du anlitar personer utan denna kompetens kommer inte installationen att täckas av försäkringen.

5. Välj certifierade solcellspaneler

Vårt femte och sista tips när du jämför solceller är att du, förutom att du bör välja installatörer som är utbildade och kompetenta, också väljer solcellspaneler som är certifierade och uppfyller behovet i ditt hushåll. Vanliga certifieringar utfärdas från IEC (International Electrotechnical Commission). För att erhålla detta certifikat måste solcellsmodulerna testas på alla specifikationer som solcellspanelerna anges besitta. Här testar man också hur beständiga solcellspanelerna faktiskt är under extrema klimat och hur snabbt de potentiellt försämras. Med andra ord ska du som jämför solceller alltid kika efter dessa certifikat för att försäkra dig om vilka specifikationer du kräver och vill få ut av dina solceller, och då att solcellspanelerna har testats för just de kraven.

Sammanfattning

 • Välj rätt typ av solceller för ditt hem, kristallina kiselsolceller eller tunnfilmssolceller.
 • Jämför garantin på solcellerna samt deras kapacitet.
 • Jämför hur mycket el solcellerna kommer generera i förhållande till vad de kostar.
 • Välj alltid en kvalificerad och utbildad leverantör och installatör.
 • Välj solcellspaneler som är certifierade och har hög standard.

Jämför Svea Solars olika solceller

Vi på Svea Solar erbjuder solceller i flera olika utföranden. Både en ekonomisk standardvariant, en snygg premium panel och moderna takintegrerade lösningar. Läs mer och jämför för att se vad som passar just dig bäst.

Klicka här för att jämför våra olika solceller.