Lantbruk har ofta stora takytor som är väl lämpade för installation av solceller. Då elförbrukningen brukar vara högst under sommaren blir solceller ett perfekt sätt att få kontroll över gårdens energikostnader. Stora gårdar erbjuder stor installationsyta vilket ger en lägre kostnad per installerad watt, vilket i sin tur ger bättre avkastning per investerad krona.

Fördelarna med solceller för lantbruk

De flesta lantbruk har högst energiförbrukning under sommaren, d.v.s. samtidigt som solceller producerar som mest el. De stora, platta takytor som lador och liknande erbjuder är ofta optimala för installation av större solcellspaket som ökar energiproduktionen ytterligare. Solceller är därför ett utmärkt sätt för de flesta lantbrukare att avsevärt minska sina elräkningar och samtidigt göra en insats för miljön.

För jordbruksfastigheter där estetik kanske inte är lika högt prioriterat erbjuder vi installation av polykristallina solpaneler. Dessa har något lägre effekt än de vanliga monokristallina men är i gengäld billigare vilket sänker investeringskostnaden.

Solceller lantbruk

Investera i solceller till din gård idag

Detta är ett obligatoriskt fält.
Detta är ett obligatoriskt fält.
Detta är ett obligatoriskt fält.
Detta är ett obligatoriskt fält.
Detta är ett obligatoriskt fält.
Detta är ett obligatoriskt fält.
Detta är ett obligatoriskt fält. Detta är ett obligatoriskt fält. Detta är ett obligatoriskt fält.
Detta är ett obligatoriskt fält.