Solen har blivit viktig skörd för släktgården

Solen har blivit viktig skörd för släktgården

På släktgården Södergård läggs inte äggen i samma korg. Vid sidan om växande grödor som vete, gurka och raps har nu solen blivit en viktig resurs att ta vara på.

Lantbruk är som gjorda för att skörda energi från solen. Många gårdar bjuder på hundratals kvadratmeter släta tak att montera solpaneler på, samtidigt finns ett enormt energibehov under perioder då solen lyser som mest. Inte konstigt att antalet jordbruk med solceller flerdubblats de senaste åren.

Ett av de jordbruk som lyft blicken mot solen är Södergård i skånska Staffanstorp. Gården drivs i dag av Emil Sällvik och hans två söner Erik och Carl.

Emil skulle kunna beskrivas som en mångsysslare inom allt som har med jordbruk att göra. Förutom en mängd olika odlings- och utvecklingsprojekt driver han bland annat ett företag som hyr ut reklamplats på vagnar längs vägarna och säljer förnödenheter till andra jordbruk.

– Vi försöker alltid hitta nya sätt att bredda oss och skaffa nya ben i vår verksamhet. Det vi odlar här blir allt från kex och smörgåsmargarin till whiskey och biobränsle för svenska konsumenter, säger Emil Sällvik.

Sommaren 2022 monterade Svea Solar 324 solpaneler på ett av Södergårds ladutak. Målet var att öka självförsörjningen, minska koldioxidutsläppen och bli mindre beroende av att köpa el, men att solpanelerna i stort sett skulle rädda höstskörden var man inte riktigt beredd på.

SveaSolar_Agriculture_Staffanstorp-02_LowRes

Under augusti 2022 uppmättes det högsta elpriset någonsin i elområde 4 där Skåne och Södergård ingår. Ett historiskt rekord i dyr el sammanföll alltså med höstskörden. Hade det inte varit för solpanelerna är det ett recept för en ekonomisk katastrof.

– Vi både skördar, torkar och lagrar själva och har en rejäl spannmålsanläggning med stora fläktar. Det gör att vi behöver 50 000 kilowattimmar el under augusti månad. Tack vare att solpanelerna levererade 25 000 kilowattimmar under samma period blev inte smällen så farlig, säger Emil Sällvik.

Att erfarenheten väckt intresset för solenergi ytterligare är kanske inte så konstigt. Nu finns planer på att bygga ut och koppla in storskalig batterilagring där solenergin kan lagras. Dels för att använda mer av den egna solelen, dels för att kunna hyra ut kapacitet och bidra till balans i det hårt ansträngda elnätet.

Även om den andra sommaren inte bjöd på lika mycket sol fortsätter solcellerna att leverara förnybar el, både till verksamheten och ut till elnätet. Med solen som ytterligare en resurs som går att skörda ser framtiden ljus ut när sönerna Carl och Erik en dag ska kunna fortsätta utveckla verksamheten i nya riktningar.

– Med klimatförändringar blir det extra viktigt att diversifiera verksamheten och bidra med förnybar el. Solenergi är dessutom ett extra ben som inte kräver särskilt mycket extra arbetsinsats. Allt som landsbygden kan göra för att öka landets oberoende ska man göra tycker jag, säger Emil Sällvik.