Betande får på Sjöbo Solpark

Ynglingarum

Svea Solar planerar en solpark väster om Häglinge i Hässleholm, på ett produktionsskogsområde längs med väg 1976. Solparken upptar en yta om cirka 23 hektar och förväntas producera cirka 20 GWh, vilket motsvarar omkring 1 700 villor.

Svea Solar är ledande inom solenergi i Sverige och har byggt flertalet av de befintliga solparkerna, bland annat solparken i Sjöbo som är en av Sveriges största. Svea Solar sköter både projektering, byggnation och drift, samt finansiering och långsiktigt ägande.

Tillståndsprocessen för Projekt Ynglingarum är påbörjad och ett skriftligt undersöknings- och avgränsningssamråd kommer hållas under mars 2024. Samrådet vänder sig till myndigheter och organisationer samt de enskilda berörda och den allmänhet som kan antas beröras av den planerade verksamheten. Samrådsunderlaget finns att ladda ner längst ner på sidan.

Vi önskar ha era eventuella synpunkter på projektet oss till handa senast 31 mars 2024. Synpunkter skickas skriftligen via mail, med texten ”Samrådsyttrande Ynglingarum” i ämnesraden, till solpark@sveasolar.com


Yttranden kan även skickas via post till adressen:

Svea Solar Utility Development AB

c/o Evelina Steen

Sankt Eriksgatan 117

113 43 Stockholm


Ladda ner underlag till samrådet HÄR