Säkerhet i fokus när Svea Solar inviger nytt utbildningscenter

Säkerhet i fokus när Svea Solar inviger nytt utbildningscenter

För att klara av EU:s energiomställning behövs ytterligare 700 000 personer inom solsektorn. Att säkerställa rätt kompetens kommer vara avgörande. För att utbilda fler installatörer, inte minst inom säkerhet, har Svea Solar invigt ett nytt och betydligt större Training Center utanför Sollentuna. Detta blir företagets tredje Training Center i Europa och utbildar därmed över 600 personer årligen.

I takt med att solenergibranschen växer ökar behovet av arbetskraft för att möta den stora efterfrågan. För att nå EU:s klimatmål uppskattas ytterligare 700 000 personer behöva utbildas i Europa fram till 2050, enligt prognoser från World Economic Forum.

Den 6 september invigdes Svea Solars nya Training Center i Sollentuna. På plats var bland andra utbildningsminister Mats Persson.

– Vi ser en stor kompetensbrist i Europa för att kunna leva upp till EU:s högt ställda klimatmål och på riktigt fasa ut fossila bränslen. En helt ny yrkeskår behöver utbildas i att installera solpaneler på ett säkert sätt här kan vi vara med och bidra, säger Erik Martinson, VD och medgrundare Svea Solar.


På Training Center ingår alla moment i en solcellsinstallation och säkerhet har en avgörande del. Kunskap för att installera säkert, både när det gäller fallskydd och elsäkerhet, är en avgörande del av utbildningen.

– Säkerheten inom solcellsbranschen behöver öka, och det här är ett initiativ för att göra just detta. Alla våra installatörer och arbetsledare behöver gå utbildningen och certifieras, men även andra funktioner i bolaget behöver ökad kunskap om hur vi arbetar säkrare. Vår målsättning är att öka säkerheten i hela branschen, säger Johannes Boson från Svea Solar.

Utbildningsminister Mats Persson medverkade vid invigningen och fick själv möjlighet att testa på yrket som solcellsinstallatör.


– Vi ser en folkrörelse för grön omställning. Vid middagsborden runt om i landet funderar man på hur man kan bidra. Det knakar nästan så fort det går i utvecklingen. Här på Svea Solars utbildningscenter pågår arbetet med att accelerera omställningen på riktigt, säger utbildningsminister Mats Persson.


Läs mer:

Regeringskansliet: Mats Persson besöker utbildningscenter för solcellsinstallatörer