Svea Solar och Azelio tecknar avsiktsförklaring för gemensamma projekt med energilagring och solceller

Svea Solar och Azelio tecknar avsiktsförklaring för gemensamma projekt med energilagring och solceller

Svea Solar och Azelio har tecknat en avsiktsförklaring för att gemensamt utveckla projekt med Azelios energilagring, TES.POD®, kopplat till solceller. Samarbetet kommer att sträcka sig över minst 3 projekt 2021, 5 projekt 2022 och 10 projekt 2023. Totalt 8 MW installerad effekt och mer än 100 MWh i motsvarande lagringskapacitet.

Svea Solar är Sveriges största installatör av solceller. Som en del i utökning av sitt erbjudande till energilagringssegmentet i Sverige i synnerhet och Europa i allmänhet inleds ett samarbete med Azelio, som utvecklar energilagring för dygnsutjämning.

Azelios energilager, TES.POD®, lagrar förnybar energi som värme i återvunnet aluminium. Systemet producerar sedan el och värme på efterfrågan, under dygnets mörka timmar och när direkt produktion inte är tillräcklig.

”Jag är stolt över att inleda detta samarbete och är glad över att Svea Solar vill adressera energilagringssegmentet tillsammans med Azelio. Våra lösningar kompletterar varandra perfekt och möjliggör användning av förnybar energi under dygnets alla timmar”, säger Jonas Eklind, VD för Azelio.

”SVEA Solar leder skiftet mot förnybar solenergi i Norden. Tillsammans med Azelio kommer vi att erbjuda en överlägsen energilagringslösning. Detta är ännu ett stort steg mot ett hållbart levnadssätt genom innovation för kunder över hela Europa”, säger Erik Martinson VD för Svea Solar