Svea Solar är stolt sponsor av GivePower

Svea Solar är stolt sponsor av GivePower

Hållbart företagande är en självklarhet för oss på Svea Solar och vi tar ansvar för att ha en positiv samhällspåverkan, lokalt likaväl som globalt. Därför donerar vi en del av vår årliga vinst till välgörande organisationer.

När du väljer att köpa Svea Solar solceller är du t.ex. med och bidrar till installationen av solcellsdrivna avsaltningsanläggningar i Kenya som förser samhällen med rent dricksvatten i 20 år. Varje solpanel vi installerar hemma i Sverige bidrar alltså till filtrering av vatten till vad som motsvarar ungefär 53 glas rent vatten.

Just nu installerar vi ungefär 21 solpaneler varje timme — det blir ungefär 9.5 miljoner glas rent vatten varje år!

Vår åsikt är att företag har ett ansvar för sin påverkan på samhället, vare sig det handlar om miljö, mänskliga rättigheter eller t.ex. arbetsvillkor – lokalt likaväl som globalt. Därför ser vi till att t.ex. stödja välgörande organisationer som förser samhällen med både rätt resurser och kunskap för att skapa hållbara lösningar:

Vi är Sveriges ledande solcellsleverantör och en stadigt växande verksamhet i en alltmer globaliserad värld. Därför känns det särskilt relevant att vi donerar en procentsats av vår årliga vinst till just organisationen GivePower, som använder solceller för stärka samhällen inifrån, på ett hållbart och långsiktigt sätt, säger Nolan Gray, partner på Svea Solar.