Svea Solar och NCC samarbetar för mer solenergi

Svea Solar och NCC samarbetar för mer solenergi

NCC och Svea Solar har inlett ett samarbete för att påskynda utbyggnaden av solenergi och därmed bidra till klimatomställningen. Hittills omfattar samarbetet minst två projekt och ambitionen är att det ska bli många fler. Det första projektet som förväntas färdigställas ligger i Björke utanför Gävle. Solparken blir den största i Norrland.

NCC har stor tillgång till mark runt om i Sverige och har valt att upplåta delar av den till Svea Solar som projekterar, bygger och äger solparkerna. Först ut är en solpark strax norr om Gävle, som väntas bli den största parken i Norrland med en installerad effekt på ca 6 MW, att jämföra med årskonsumtionen för ungefär 1100 hushåll*. Parken väntas stå klar under första halvåret 2023. Det här är den första av förhoppningsvis många solparker inom ramen för samarbetet, där man hittills har avtalat om minst två projekt.

Höga elpriser, omställning av energiintensiva industrier och den pågående elektrifieringen skapar ett enormt behov av mer lokal och förnybar elproduktion i Sverige. Här är solenergi en stor del av lösningen, och för att få riktig skala på elproduktionen behövs fler solcellsparker i Sverige. Särskilt stort är elbehovet i elområde 3 och 4, som sträcker sig från strax norr om Gävle där solparken i Björke befinner sig och söderut.

– Alla har en roll att spela i att ställa om till mer produktion av förnybar el. Det här är ett samarbete där NCC står för marken och Svea Solar för solenergin. Med många solparker kommer vi tillsammans kunna bidra med en betydande andel förnybar el till det svenska energisystemet, säger Pieter Godderis chef för solparker på Svea Solar.

Marken i Björke är noga utvald då den lämpar sig bra för solceller och är den första som byggs inom ett område för en nedlagd grustäkt.

– Marken i Björke står idag outnyttjad av oss, vilket gör det mycket positivt att den kan användas till produktion av förnybar energi. På så sätt kan NCC vara med och bidra till att möta Sveriges växande elbehov och till klimatomställningen, säger Petter Fridman, projektledare NCC Industry.

– Även i Norrland behövs solenergi, visst är det mörkare vintertid, men solpaneler fungerar bra ändå. Faktum är att reflektionen av solljus i snön till och med kan öka produktionen då dagens solcellsparker byggs med paneler som tar in solljus både framifrån och bakifrån. Det är dessutom ett utmärkt komplement till vindenergi för när det inte blåser är det ofta soligt och tvärtom, tillägger Pieter Godderis chef för solparker på Svea Solar.

* För antal hushåll har vi räknat på en årskonsumtion på 5 000 kWh/år