En av Sveriges största solparker invigd i Sölvesborg

En av Sveriges största solparker invigd i Sölvesborg

I går invigdes en av Sveriges största solparker i närheten av Sölvesborg, Blekinge. Solparken beräknas bidra med 19 GWh i södra Sverige, där behovet är som störst. Bakom satsningen står solenergiföretaget Svea Solar, elbolaget Bixia, och sågverkskoncernen Vida, som tillsammans driver på den gröna omställningen.

Solparken kommer att producera runt 19 GWh, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen hos cirka 3 800 villor. Det innebär att södra Sverige, med både effektbrist och stort energibehov, får ett välbehövligt tillskott av förnybar och lokalproducerad el. Elområde SE4, där parken ligger, är det elområd i Sverige smed allra högst elpriser.

Svea Solar äger och förvaltar solparken och sågverkskoncernen Vida köper in el via elbolaget Bixia, genom ett långsiktigt energiköpsavtal, ett så kallat PPA (Power Purchase Agreement).

– Vi ser att intresset för denna typ av långsiktiga energiköpsavtal ökar allt mer bland svenska företag. Det är glädjande och av stor betydelse att fler företag väljer denna typ av avtal då det främjar utbyggnaden av fler solparker och ökar produktionen av förnybar energi. Solcellsparker är den i särklass snabbaste vägen till mer förnybar energi, samtidigt som energikraftavtal påskyndar utbyggnaden av storskalig solkraft. säger Pontus Skog, Utvecklingschef inom Solparker på Svea Solar.

Sågverkoncernen Vida köper in elen genom ett 10-årigt energiköpsavtal genom elbolaget Bixia.

– Vi är väldigt glada att den nya solparken nu är invigd och i gång. Det innebär att vi ytterligare kan minska vår klimatpåverkan, sänka våra elkostnader och säkra upp delar av vårt elpris genom solkraft. Att driva produktion med solkraft är ett viktigt steg i vårt klimatarbete, säger Erik Dahl, vice koncernchef på Vida.

– Sågverkskoncernen Vida har, liksom oss, högt ställda ambitioner på klimatområdet. Därför är det roligt att tillsammans kunna bidra till utbyggnaden av solenergi i södra Sverige, där behovet är som störst. Lokalt producerad förnybar energi är en nyckel i den gröna omställningen, säger Magnus Reitersjö, vice vd Bixia.

Under hösten 2022 påbörjades bygget och redan nu är solparken klar att tas i drift.

Under invigningen medverkade kommunfullmäktiges ordförande i Sölvesborg, Arne Bogren (M), kommunstyrelsens vice ordförande Kith Mårtensson (M) och Heléne Björklund, riksdagsledamot från Sölvesborg (S). På plats var också Magnus Reitersjö, vice vd Bixia, Erik Dahl, vice koncernchef på Vida, och Pontus Skog, utvecklingschef solparker på Svea Solar.

Hörby Solpark

Lär dig mer om hur ditt företag kan drivas på solel genom ett PPA här

Är du markägare och vill bidra till en mer hållbar framtid? Kontakta oss