Svea Solar tar klivet in på marknaden för storskaliga batterier

Svea Solar tar klivet in på marknaden för storskaliga batterier

Svea Solar tar nu klivet in på marknaden för storskaliga batterier i Sverige tillsammans med Luleå Energi. Satsningen innebär att Svea Solar nyttjar sin expertis inom storskaliga solenergilösningar för att möta det växande behovet av robusta energilagringslösningar.

Det första batteriprojektet, med en kapacitet på 12 MW/12MWh, utgör starten för det som blir ett viktigt område för Svea Solar de kommande åren. Satsningen på batteriteknik kommer spela en viktig roll i att stödja och utveckla det svenska elnätet. Storskaliga batterier blir ett viktigt komplement till solparker då de kan bidra till att balansera elnätet genom att reglera tillförseln av solel till nätet när behovet är som störst.

Svea Solar är stolta över att ligga i framkant inte bara inom storskaliga solparker i Sverige, men också inom utveckling och byggnation av batteriparker. Vårt mål är att inte bara möta dagens energibehov utan också att vara en katalysator för en hållbar framtid. Vi ser fram emot att bidra till en ökad tillgänglighet och pålitlighet i det svenska elnätet. I framtiden tror vi att nästan alla solparker kommer kombineras med batterier, säger Pieter Godderis, chef för solparker på Svea Solar.

Under de kommande åren planerar Svea Solar att fortsätta denna ambitiösa satsning genom att bygga batterianläggningar i anslutning till storskalig solelproduktion runt om i landet. Batteriparken som nu byggs åt Luleå Energi blir startskottet.

"När samhället ställer om och alltmer elektrifieras ställs nya krav på Elnät. Utbyggnad, effektoptimering och mer kraftproduktion kommer krävas, men också lösningar för att lagra el och aktivt bidra till att balansera elnätet. Batteriparken är en viktig pusselbit för den fortsatta energiomställningen i Luleå", säger Sofia Antonsen, chef Utveckling Luleå Energi.

Projektet planeras stå färdigt under andra halvan av 2024.