Svea Solar och Arla i rekordstort energiköpsavtal

Svea Solar och Arla i rekordstort energiköpsavtal

Sveriges största energiköpsavtal inom solenergi genom tiderna har undertecknats mellan Svea Solar och det europeiska mejerikooperativet Arla. Avtalet innebär att Arla köper 100 GWh solenergi årligen till ett fast pris, och ger Svea Solar förutsättningar att ytterligare accelerera utbyggnaden av storskaliga solparker i Sverige.

Sveriges största solenergibolag, Svea Solar, har sedan start utvecklat och drivit på den gröna energiomställningen i Sverige. Svea Solar står bakom över 30 solparker och har ytterligare ca 30 storskaliga solparksprojekt under uppbyggnad i Sverige såväl som i Europa. För några månader sedan invigdes Sveriges då största solpark i Fjällskär, strax utanför Nyköping. Nu står det klart att Arla och Svea Solar har tecknat ett historiskt energiköpsavtal som innebär att Arla köper 100 GWh solenergi årligen. 100 GWh motsvarar cirka hälften av Arlas energibehov till svenska mejeriverksamheten.

– Det här är en viktig milstolpe för oss som bolag, men även för Sveriges energiomställning i stort. Att Arla valt att satsa på solenergi med ett historiskt stort energiköpsavtal signalerar också till andra företag att ta efter och investera i ren och förnybar energi. Det öppnar upp för en bredare omställning i hela näringslivet och visar hur företag kan vara med och ta ansvar mot en mer hållbar och närproducerad energiförsörjning, säger Pieter Godderis, chef för solparker på Svea Solar.

Energiavtalet, som gäller för elområde 3 (SE3), möjliggör för Svea Solar att öka produktionskapaciteten där behovet är som störst.

– Detta är det största energiköpsavtalet inom solenergi någonsin i Sverige. 100 GWh motsvarar årsförbrukningen för 20 000 villor i Sverige. I och med det här stora avtalet kommer vi få möjlighet att ytterligare accelerera vår satsning på solenergi och bygga ännu fler storskaliga solparker runt om i landet, säger Pontus Skog, utvecklingschef solparker på Svea Solar.