Solenergirapporten 2022 – 6 av 10 vill bli självförsörjande på solenergi

Solenergirapporten 2022 – 6 av 10 vill bli självförsörjande på solenergi

För att kartlägga allmänhetens inställning till solenergi har vi på Svea Solar tagit fram Solenergirapporten 2022. Rapporten visar att nära hälften av svenskarna vill se större politiska satsningar på solenergi och att en stor majoritet vill bli självförsörjande på solenergi.

Solenergirapporten 2022 “Svenskarnas inställning till solenergi” bygger på en undersökning av Novus som kartlägger allmänhetens inställning till solenergi. Som komplement skickades också en enkät till energitalespersonerna för samtliga riksdagspartier med frågor om vad de tycker om solenergi och vilka politiska förslag som skulle göra störst skillnad för att öka takten i utbyggnaden av solenergi.

Undersökningen visar att allt fler svenskar vill installera solpaneler på sin fastighet, där 6 av10 uppger att de vill installera solpaneler i framtiden och bli självförsörjande. Störst intresse finns det hos personer som bor i eller i närheten av storstäder. Vidare uppger nästan var tredje person att de vill installera solpaneler inom en treårsperiod.

Solenergirapporten 2022 visar att:

  • Intresset för solenergi är stort bland svenska folket. En stor majoritet, 61 procent, vill vara helt självförsörjande på solenergi.
  • Nära hälften av svenskarna vill se större politiska satsningar på solenergi.
  • 6 av 10 uppger att de vill installera solpaneler i framtiden.
  • Var tredje person uppger att de vill installera solpaneler inom en treårsperiod.
  • Nästan varannan person, 47 procent, anser att sänkt skatt på egenproducerad el är bästa lösningen för att öka solenergi i Sverige.

Målsättningen för Sveriges omställning till förnybar energiproduktion är högt ställda, men konkreta mål om solenergi saknas. För att möta det stigande energibehovet krävs konkreta satsningar från politiker och näringsliv.

Vår rapport summeras i följande krav gentemot politiken:

  1. En nationell solstrategi med konkreta mål för utbyggnaden av både privata installationer och solparker, något 4 av 7 partier var positiva till.
  2. Slopa skatten på egenanvänd el. Det som i många fall hindrar privatpersoner att installera solenergi är att det är en stor investering. Som systemet är utformat idag lönar det sig inte heller att sälja sin överskottsenergi då man blir av med skatteavdraget när man producerar mer än man konsumerar. Vi kan inte ha ett system där det inte lönar sig att producera förnybar energi längst ut i elnätet där den behövs som mest.
  3. Utöka det gröna avdraget till hyresrätter och bostadsrätter. Idag är det bara privatbostäder som omfattas av det gröna avdraget, vi kan inte ha ett skatteavdrag som skiljer sig beroende på bostadssituation. Det gröna avdraget behöver utökas till att också omfatta hyresrätter och bostadsrätter.
  4. Underlätta för utbyggnaden av solparker. Det är idag en lång tillståndsprocess för att bygga en solpark, dessutom ser processen olika ut i olika delar av landet.Det är också det förslag som politikerna i vår enkät tyckte var den allra viktigaste reformen för att öka andelen solenergi i Sverige.


Läs mer i årets Solenergirapport. Hela rapporten går att läsa här.