Skatteverket backar – fler batterier får rätt till grönt avdrag

Skatteverket backar – fler batterier får rätt till grönt avdrag

Ett nytt avgörande från Skatterättsnämnden har fått Skatteverket att backa, nu kan fler få skatteavdrag för sitt batteri. Efter att bara beviljat skatteavdrag för att lagra egenproducerad el, kommer det nu gå att även använda sitt batteri till smarta funktioner, så som stödtjänster och optimering efter elpriset.

Sedan årsskiftet har Skatteverket stoppat smarta batterier från att få skattereduktion för grön teknik, det vill säga batterier som har fler funktioner än att enbart lagra hushållets el. Nu har beslutet ändrats.

– Det här är ett oerhört välkommet besked, en förändring som gynnar både teknikutvecklingen och energiomställningen. Att begränsa användningen av en produkt så som Skatteverket gjort har hindrat många privatpersoner att bidra i energiomställningen. Nu har vi fått tydlighet och gehör i den här frågan och tillsammans med våra kunder kan vi fortsätta driva energiomställningen, säger Erik Martinson, medgrundare och innovationschef Svea Solar.

Efter ett avgörande från Skatterättsnämnden har Skatteverket ändrat sig. Batterier som beviljas skatteavdrag ska fortsatt användas till att lagra hushållets el, men får nu även användas för smarta funktioner, så som stödtjänster och optimering av elpriset.

– Batterier är en nyckel i energiomställningen, vi behöver inte bara mer el, vi behöver också använda elen smartare. Med ett batteri kan vi stötta elnätet och se till att det är i balans, samtidigt som vi använder el vid rätt tillfälle och på så sätt kan minska elkostnaderna för alla, tillägger Erik Martinson.

De som nekats avdrag 2023 eller 2024 kan begära att beslutet omprövas.