Ökning med 70 procent - 2023 ett rekordår för solcellsanläggningar

Ökning med 70 procent - 2023 ett rekordår för solcellsanläggningar

Nya siffror från Energimyndigheten visar att antalet nätanslutna solcellsanläggningar slår nya rekord för år 2023. Under år 2023 anslöts över 100 000 solcellsanläggningar till elnätet på totalt 1 600 megawatt, en ökning med nästan 70 procent jämfört med 2022. Statistiken som började följas år 2016 har visat på en stadig ökning, som dessutom exploderat på senare år. 

Energimyndighetens statistik för 2023 visar på ännu ett rekordår, men även stora regionala skillnader, där vissa delar av Sverige kommit längre än andra. Göteborg är i topp bland kommuner som installerat mest sett till effekt, följt av Uppsala, Linköping och Stockholm. Svea Solar, marknadsledare inom solenergi i Sverige har känt av ökningen och ser fler bakomliggande faktorer till rekordet i statistiken, där finansiella incitament hos privatpersoner är en av de största drivkrafterna.

– Den ekonomiska kalkylen är väldigt fördelaktig då elpriserna börjar stabiliseras på en högre nivå och väntas stiga i takt med att vi blir mer sammankopplade med andra EU-länder. Sen har vi historiskt låga priser på solpaneler och tillgången är god. Idag får man som kund tillbaka den investerade pengen efter ca 7 år, på en anläggning som sitter på taket i runt 30 år, säger Erik Martinson, vd och grundare av Svea Solar.

Andelen solenergi växer inte bara i Sverige, utan i hela världen och den internationella energimyndigheten (IEA) prognoser visar på att redan 2028 kommer förnybara energikällor stå för 42 procent av den globala energiproduktionen, varav solenergi är den största energikällan. Den totala installerade effekten uppgår nu till cirka 4 000 megawatt enligt Energimyndighetens nya siffror.

– Det är få andra energislag som kan skryta med den utveckling vi ser för solenergi. Jag gläds åt att sol väntas bli den största energikällan i världen runt år 2050 och även i mörka Sverige kan vi komma upp till omkring 25 procent av energimixen i framtiden. Många ser fördelarna med solenergi, för många handlar det mer om när än om de ska installera solceller, avslutar Erik Martinson.

Energimyndighetens färska statistik finns att tillgå här.