Produktionsstart för Henja Solpark utanför Gislaved

Produktionsstart för Henja Solpark utanför Gislaved

Svea Solar har driftsatt Henja solpark utanför Gislaved - Nu har elproduktionen startats i vad som är Sveriges sjunde största solpark.

Henja solpark utanför Gislaved i Jönköpings län har en installerad effekt på 15,5 megawatt (MWp) och en uppskattad årlig produktion på 15 gigawattimmar (GWh).

– Vi är väldigt glada över samarbetet med Sunna Group och att vara i mål med projektet. Den här solparken innebär ett stort bidrag till elnätet i många år framöver, säger Magnus Bergqvist, försäljningschef för solparker på Svea Solar.

Henja solpark är även den första solparken i större skala som inte är inhägnad av stängsel, detta för att säkerställa att både djur och friluftsliv fortsatt kan röra sig fritt inom och genom området. Henja solpark, som under utvecklingstiden haft projektnamnet “Skogsmusen”, har uppförts på en yta av 30 hektar delvis brandskadad skogsmark, motsvarande cirka 45 fotbollsplaner.

– Vi är mycket glada över att ha nått milstolpen att sätta vår första solpark i drift på så kort tid, vilket visar att vår affärsmodell för projektutveckling lönar sig. Jag är särskilt stolt över vårt team och nära samarbete med Aneo, och skickar också ett stort tack till markägaren, säger Marcus Qviberg, VD för Sunna Group.

Solcellsparken i Gislaved har utvecklats av Sunna Group i samarbete med Aneo, en Nordisk koncern för satsningar på förnybar energi, som gick in som delägare i Sunna Group i september 2022. Totalt har Henja solpark inneburit en investering på cirka 100 miljoner kronor.

– Vi har realiserat det här projektet på rekordtid. Det tog bara två år från starten av projektutvecklingen till driftsättningen av parken, tack vare våra duktiga partners i Sunna Group och en mycket tidseffektiv process för tillstånd och nätanslutning. Där har vi något att lära av här i Norge, säger Kari Skeidsvoll Moe, vice VD för förnybar produktionsportfölj och tillväxt på Aneo.

Byggnationen av anläggningen har utförts av Svea Solar och anslutningen till elnätet stod det kommunala elnätsbolaget Gislaved Energi för.