Pressmeddelande: Svea Solar förvärvar två solparker i Mellansverige

Pressmeddelande: Svea Solar förvärvar två solparker i Mellansverige

Svea Solar har tecknat ett avtal med Sakofall Energi för förvärvet av två solparker i Mellansverige. Avtalet omfattar Skackelbacken utanför Grängesberg med effekt om 7 MW, och Östansbo i utkanten av Ludvika med en effekt om 13 MW.

"Vi är glada att vi nått en överenskommelse kring dessa projekt", säger Pontus Skog, utvecklingschef solparker på Svea Solar. "Utöver våra egenutvecklade projekt blir detta ett utmärkt tillskott till vår portfölj. Parkerna kommer att bidra med en stor mängd förnyelsebar energi till regionen i många år framöver".

Solparkerna kommer att byggas på avverkad skogsmark utanför Grängesberg och Ludvika. Den totala effekten på 20 MW motsvarar över 3000 villors årsförbrukning och täcker över 30 fotbollsplaner. Sakofall Energi har stått för allt förberedande arbete och kommer att vara involverade i aktiviteter runt markprojektering och relationen till nätägare. Båda solparkerna kommer byggas, ägas och driftas av Svea Solar.

"Det känns väldigt bra att parkerna kommer realiseras genom Svea Solar", säger Tom Sakofall, VD på Sakofall Energi AB. "Svea Solar är en erfaren partner som byggt många solparker tidigare, och vi är glada att få realisera våra två första parker med dem. Det känns också mycket bra att kunna tillföra regionen grön el producerad på plats".

Konstruktionen av den första parken, Skackelbacken, förväntas påbörjas under slutet av 2023.

Om Svea Solar
Svea Solar är ett av Europas mest snabbväxande cleantech-bolag och Sveriges största solenergibolag. Svea Solar erbjuder en helhetslösning med solpaneler, batterier, elbilsladdare, fossilfria elavtal och en plattform som gör det möjligt för kunder att producera, konsumera och sälja sin solenergi. Dessutom utvecklar Svea Solar solparker. Svea Solar grundades år 2014 och har verksamhet i Sverige, Tyskland, Spanien, Belgien och Nederländerna, och utvecklar dessutom solparker i Italien och Cypern.

Om Sakofall Energi
Sakofall Energi är en möjliggörare av solcellsparker i Mellansverige med fokus på Västerbergslagen. Vi lokaliserar attraktiv mark och gör den byggredo ”RTB, ready-to-build”. Sakofall Energi hanterar bland annat; ansökan och 12:6 samråd med Länsstyrelsen, söker bygglov för transformatorstationer, sköter dialogen med nätägare för att säkerställa anslutning, sköter markprojektering, upphandlar solcellsföretag för uppförandet av parken, hanterar avtal med långsiktig förvaltare av parken samt i vissa fall långsiktig köpare av den gröna elen. Sakofall Energi är en viktig kugge i energiomställningen till grön el genom att möjliggöra solcellsparker på attraktiv mark i Mellansverige med start i Västerbergslagen. Sakofall Energi AB är ett samägt bolag till Sakofall Fastigheter i Sverige AB och Östansbotjärnen I Ludvika Holding AB.