Lokalpolitiker vill satsa mer på solenergi visar ny enkät

Lokalpolitiker vill satsa mer på solenergi visar ny enkät

I dag står solenergi för drygt 1 procent av Sveriges energiförsörjning, men det vill politiker över hela landet se ändring på. Tre av fyra kommun- och regionpolitiker vill se mer sol i Sveriges energimix, och rankar solenergi högre än både vind- och kärnkraft i en ny enkätundersökning. Dessutom är en stor majoritet, 80 procent, av kommunpolitikerna positiva till att bygga solparker i sin kommun under de kommande fem åren. 

Intresset för solenergi har ökat rekordartat, och förra året mer än dubblerades antalet installationer hos privatpersoner jämfört med året innan. För att ta reda på hur lokalpolitiker ser på utbyggnaden av solenergi, har Svea Solar skickat en enkät som besvarats av 1 937 kommun- och regionpolitiker över hela landet. Resultatet visar att solenergi är det energislag som lokalpolitiker tror mest på. 

– Vi har under lång tid märkt av ett stort intresse bland privatpersoner att bli mer självförsörjande på energi, inte minst som ett svar på de höga elpriserna men också av klimatskäl. Därför är det glädjande att se att även lokalpolitiker förstår vikten av en snabbare omställning och är villiga att satsa mer på solenergi. Vi är övertygade att solenergi kan stå för upp till 25 procent av Sveriges framtida energiproduktion, för att nå dit behöver vi ha politikerna med oss, säger Erik Martinson, VD och medgrundare på Svea Solar.

Enkäten visar även att en majoritet, mer än 80 procent, av kommunpolitiker är positiva till en utbyggnad av solparker i sin kommun de närmaste fem åren. I dag producerar solparker i Sverige ungefär 0,2 TWh el. 

– Det finns stor potential att bygga fler solparker i Sverige och öka mängden solenergi i det svenska energisystemet på kort tid. En solpark kan dessutom kombineras med både bete och livsmedelsproduktion. I år inviger vi vår första agrivoltaiska park som kombinerar odling och livsmedelsproduktion och planerar många fler kommande år, säger Erik Martinson.

Resultat från respektive elområde:

Elområde 1 (Luleå, SE1)

 • Solenergi är det mest populära energislaget både nationellt och lokalt när region- och kommunpolitiker i elområde 1 får välja.
  • Mest populära energislagen lokalt: 77% solenergi, 42% vindkraft, 19% vattenkraft och 19% kärnkraft
  • Mest populära energislagen nationellt: 69% solenergi, 62% vindkraft, 50% kärnkraft och 23% vattenkraft 
 • Majoritet av lokala politiker är positiva till fler solparker inom fem år lokalt (positiva 81%, negativa 19%) 


Elområde 2 (Sundsvall, SE2)

 • Solenergi är det mest populära energislaget både nationellt och lokalt när region- och kommunpolitiker i elområde 2 får välja.
  • Mest populära energislagen lokalt: 80% solenergi, 57% vindkraft, 23% vattenkraft och 1% kärnkraft. 16% svarar inget. 
  • Mest populära energislagen nationellt: 79% solenergi, 69% vindkraft, 36% kärnkraft och 36% vattenkraft.
 • Majoritet av lokala politiker är positiva till fler solparker inom fem år lokalt (positiva 80%, neutrala 8%, negativ 12%). 


Elområde 3 (Stockholm, SE3)

 • Solenergi är det mest populära energislaget både nationellt och lokalt när region- och kommunpolitiker i elområde 3 får välja.
  • Mest populära energislagen lokalt: 83% solenergi, 51% vindkraft, 20% vattenkraft och 6% kärnkraft. 11 % svarar inget. 
  • Mest populära energislagen nationellt: 75% solenergi, 60% vindkraft, 53% kärnkraft och 35% vattenkraft.
 • Majoritet av lokala politiker är positiva till fler solparker inom fem år lokalt (positiva 80%, neutrala 12%, negativa 12%). 


Elområde 4 (Malmö, SE4)

 • Solenergi är det mest populära energislaget både nationellt och lokalt när region- och kommunpolitiker i elområde 4 får välja.
  • Mest populära energislagen lokalt: 81% solenergi, 53% vindkraft, 15% vattenkraft och 6% kärnkraft.  14% svarar inget. 
  • Mest populära energislagen nationellt: 70% solenergi, 60% vindkraft, 58% kärnkraft och 36% vattenkraft.
 • Majoritet av lokala politiker är positiva till fler solparker inom fem år lokalt (positiva 80%, neutrala 9%, negativa 11%).

Om undersökningen: 

Syftet med enkäten är att få en bättre bild av hur Sveriges kommuner och regioner ser på utbyggnaden av solenergi mot bakgrund av det stora energibehovet i landet. Enkäten har skickats ut mailledes till samtliga kommun- och regionpolitiker i Sverige, totalt svarade 1937 politiker. Enkäten riktad till kommunpolitiker fick 1680 svar, enkäten till regionpolitiker fick 257 svar. Totalt ställdes 8 frågor som var lika för respektive enkät, med undantag för fråga 4 och 5 (se samtliga frågor i bilaga). Svarsperioden pågick mellan den 28 november 2022 och 9 januari 2023. Tre påminnelser skickades ut. Enkäten har skickats ut av Archons Technology på uppdrag av Svea Solar. Läs en mer detaljerad metodbeskrivning.

Om Archons Technology

Archons Technology är en digital plattform som tillgängliggör offentliga dokument och bevakar politiska beslut i riksdag, region och kommun. Den fungerar som en prenumerationstjänst med över 2,2 miljoner offentliga dokument tillgängliga. Som användare går det att sätta upp ämnesbevakning eller söka efter specifika offentliga dokument.