Svea Solar lanserar Sunbeams – investeringen i solenergi maximeras

Svea Solar lanserar Sunbeams – investeringen i solenergi maximeras

Nu lanserar Svea Solar ett tjänstepaket för det smarta hemmet, Sunbeams. Nya tjänster som maximerar nyttan av investeringen i solenergi. Sunbeams är både för de som vill lägga till nya smarta energifunktioner i sina hem och för de som installerar solceller och batterier för första gången.

Svea Solars Sunbeams gör investeringen i solenergi än mer lönsam för privatpersoner och samtidigt bidrar till ett fungerande och förnybart energisystem. Inledningsvis erbjuds kunder att göra intresseanmälan för tre tjänster – Sun Rewards, Sun Savings och Sun Care. Med Sun Rewards samlas kunders batterieffekt i virtuella kraftverk där de är med och balanserar elnätet, i utbyte får kunder betalt och samhället får ett elnät i balans. Under hösten 2024 startas denna tjänst upp. Med Sun Savings styrs energiflödet, för att säkerställa att elen används när den behövs mest och kostar som minst. Sun Care är den tjänst som ska skapa mer trygghet med produktionsövervakning och service.

– Att installera solceller är så mycket mer än paneler på taket, det känns kul att kunna lansera de här tjänsterna för befintliga och nya kunder. Nu kan privatpersoners solcellsanläggningar bli en integrerad del av deras smarta hem, de maximerar investeringen och bidrar samtidigt till ett mer effektivt energisystem, säger Richard Ahlebrand, Sverigechef på Svea Solar.

För kunder som väljer att hyra sin solcellsanläggning ingår tjänsterna kostnadsfritt utan startavgift. Med tiden kommer nya funktioner och tjänster att adderas, för att säkerställa att nyttan maximeras när ny teknologi introduceras.

– För oss är det alltid viktigt att ligga i framkant när det kommer till teknik, produkter och tjänster. Det är så vi skapar kundvärde. Nu blir det dessutom än mer attraktivt att leasa sin solcellsanläggning, eftersom tjänsterna ingår i månadsavgiften. Det har sällan funnits ett så här bra läge att investera i solceller, avslutar Richard Ahlebrand.

Sverige blir den första marknaden där kunder kan ta del av Sunbeams och planen är att fler marknader får ta del av tjänstepaketet över tid. Läs mer om Sunbeams här.