Kombinerar solenergi och jordbruk – bygger Sveriges största agrivoltaiska park

Kombinerar solenergi och jordbruk – bygger Sveriges största agrivoltaiska park

Nu byggs Sveriges första storskaliga agrivoltaiska solpark i Hova utanför Mariestad. Solparken är ett samarbete mellan Svea Solar och Ekoväx, Sveriges största solcelleverantör och Sveriges största ekologiska odlare, som planerar att kombinera solenergi med raps, vete och vallodling.

Ordet agrivoltarisk var ett av 2022 års nyord och innebär att man kombinerar solenergi och jordbruk. Mellan raderna med solpaneler kommer det att odlas raps, vete och vall, med första skörd under nästa sommar. Utöver odlingarna kommer den agrivoltaiska parken generera 8 GWh per år, vilket motsvarar en årsförbrukning av el hos 1600 villor, på en storlek av 13 hektar, ungefär 19 fotbollsplaner.

Vi har sedan tidigare flera solparker som kombineras med betesmark. I flera solparker har vi sett tydliga resultat på att fårbete ökar den biologiska mångfalden och ger dubbel nytta för solparken. Vi arbetar aktivt för att hitta olika typer av lösningar för att ta maximera nyttan av marken, därför är vi extra stolta över att kunna berätta om Sveriges största agrivoltaiska park, säger Pieter Godderis, Chef för solparker på Svea Solar.

Solparken blir den största installationen i Sverige med så kallade single-axis trackers som möjliggör att panelerna vinklas så att jordbruksmaskiner enkelt kan passera mellan raderna med solpaneler. Ekoväx planerar odling av raps, vete och vall, som kommer ge sin första skörd 2024. Ekoväx räknar med att få ut en stor del av skörden trots panelerna, samtidigt som solparken kommer generera en stor mängd förnybar el.

Ekologisk odling ligger oss varmt om hjärtat. Förutom att ställa om vår egen verksamhet på Slätte Gård så har vi tagit fram flera produkter för ekologisk odling som underlättar för andra att göra detsamma. Därför kändes det självklart för oss att även odla i en solpark för att se hur bra energiproduktion och odling kan samverka för framtiden, säger Emil Olsson, VD på Ekoväx.

Parken kommer även ingå som forskningsobjekt i SOLVE, ett konsortium av universitet, företag och organisationer offentlig sektor med forskningsprojekt kring solenergi i det svenska kraftnätet. Syftet med forskningen är att öka förståelsen för hur solenergiproduktion och traditionellt jordbruk kan bedrivas tillsammans i agrivoltaiska solparker för att maximera nyttan av marken.

Parken planeras stå klar under sommaren 2024.