Göteborg visar vägen med enorm satsning på solenergi

Göteborg visar vägen med enorm satsning på solenergi

Höga politiska mål om minskade utsläpp och en helt förnybar energiproduktion till 2025 i Göteborg Stad, har resulterat i en historisk satsning på solenergi. Det har resulterat i över 160 färdiga och 120 pågående solcellsinstallationer på fastigheter som förvaltas av Göteborgs Stadsfastighetsförvaltning. Svea Solar, Sveriges ledande solenergibolag, genomför flera projekt parallellt, totalt blir det uppemot 12 MW under fyra år. 

Göteborgs Stadsfastighetsförvaltning ansvarar för samtliga fastigheter inom Göteborgs kommun, totalt ca 2000 fastigheter, en stor del av kommunens skolor, förskolor, äldreboenden och omsorgsboenden. Under 2017 utvecklade Göteborgs stadsfastigheter solenergiprogrammet med långsiktigt mål att producera 35 GWh solel på fastigheterna till år 2030. Dessutom ska 60% av den el som används av stadsfastigheter produceras från solceller år 2055.

– Om alla kommuner gjorde som Göteborg Stad skulle energiomställningen gå betydligt fortare. Det är kul att vara med och förverkliga stadens ambitiösa klimatmål genom stora solcellsinstallationer på stadens fastigheter. Vi ser fram emot att fler kommuner tar efter och bidrar till mer förnybar energiproduktion, säger Richard Alebrand Sverigechef på Svea Solar.

Göteborgs Stad har mål om 100 procent förnybar energiproduktion till 2025. Västra Götaland har under de senaste två åren legat i topp vad gäller andelen installerad megawatt. Mellan sommaren 2018 och våren 2023 har 400 projekt för installation av solceller startats, och hittills har ca 160 projekt slutförts med en årlig levererad energivolym på 13 GWh.

– Det känns kul att se när de här projekten nu blir verklighet och är med och bidrar till vår lokala energiförsörjning. Med solcellerna minskar energikostnaderna i alla våra verksamheter. Vi kan dessutom realtidsövervaka produktionen från samtliga anläggningar via ett system vi utvecklat tillsammans med Chalmers och följa upp resultaten över tid, säger Joakim Lindfors sakkunnig solceller och solcellssamordnare vid Göteborgs stadsfastighetsförvaltning

Om Göteborg Stads solenergiprogram

I slutet av 2017 antogs solenergiprogram 2030. Enligt programmet ska alla takytor med god solinstrålning förses med solceller, vilket sker i samband med nyproduktion och takunderhåll i befintligt bestånd. Detta innebär att det varje år ska installeras solceller som producerar cirka 2,7 GWh el med målet att år 2030 har en lokal förnybar elproduktion om 35 GWh.

Satsningen är ett led i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram och arbetet mot målet att år 2050 ha hållbara och rättvisa nivåer av klimatpåverkande utsläpp. (Källa: Göteborgs Stad)

Om Svea Solar

Svea Solar är ett av Europas mest snabbväxande cleantech-bolag och Sveriges största solenergibolag. Svea Solar erbjuder en helhetslösning med solpaneler, batterier, elbilsladdare, fossilfria elavtal och en plattform som gör det möjligt för kunder att producera, konsumera och sälja sin solenergi. Dessutom utvecklar Svea Solar solparker. Svea Solar grundades år 2014 och har verksamhet på sex europeiska marknader.

Om Göteborgs Stadsfastighetsförvaltning

Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler och anläggningar som vi sköter om.