Svea Solar ökar fokus på IT och IT-säkerhet med ny CIO

Svea Solar ökar fokus på IT och IT-säkerhet med ny CIO

I takt med att produktion, konsumtion och användning av energi kan styras på distans får energiföretagens IT-chefer en alltmer betydelsefull roll. Samtidigt ökar IT-attacker både i mängd och omfattning för i stort sett alla bolag. Svea Solar har gjort en ny tung rekrytering av Katrin Lindahl Wallin som Chief Information Officer (CIO) för att sätta ytterligare fokus på dessa frågor. 

Katrin kommer närmast från en VD-roll på Colorama med en bakgrund som CIO på flera företag, bland annat Handelsbanken, DNB, Länsförsäkringar och Volvo Cars. Genomgående har rollerna inneburit ett stort fokus på transformation, att driva projekt för förändring och ökad tillväxt.

– Det som lockade mig till Svea Solar var att få möjlighet att skapa struktur som är skalbar, många växande företag kommer på det när det redan är för sent vilket hämmar tillväxten. Energisektorn är ny för mig och kombinationen av att arbeta med något som är bra för klimatet och samtidigt ett “tillväxtcase” är en perfekt kombination för mig, säger Katrin Lindal Wallin, ny CIO på Svea Solar.

I sin roll kommer Katrin att ansvara för att bygga långsiktiga IT-strukturer och system och att skydda kundernas information genom ökat fokus på informationssäkerhet.

– Vi är oerhört glada att vi hittat en så erfaren och kompetent person som Katrin. Att sätta IT-strukturer som man enkelt kan skala till samtliga marknader är en nyckel för att vi ska fortsätta vår tillväxtresa. Katrin har dessutom omfattande erfarenhet av IT-säkerhet som blir allt viktigare inom energisektorn då tillgång till energi är en samhällsviktig funktion, säger Erik Martinson, medgrundare och VD på Svea Solar.

Katrin tillträdde sin tjänst i mitten av februari och rapporterar till COO Jonas Wedin.

Om Svea Solar
Svea Solar är ett av Europas ledande solenergibolag som driver omställningen till förnybar energi. Vi erbjuder helhetslösningar med solceller och lagrings- och laddningslösningar för hem, företag och solparker. Våra tjänster omfattar energioptimering och stödtjänster för att maximera solens potential och samtidigt säkerställa ett elnät i balans. Sedan 2014 har Svea Solar attraherat över 40 000 kunder i sju europeiska marknader med målet att helt ersätta fossila bränslen med förnybar energi.