Beslutat – krav på solceller på mängder av byggnader

Beslutat – krav på solceller på mängder av byggnader

I fredags, den 12 april, beslutade EU om krav på solceller på mängder av byggnader. Kraven gäller offentliga byggnader, kommersiella byggnader och nyproduktion. EU:s samlade byggbestånd står för 40 procent av hela EU:s energiförbrukning, genom energieffektivisering och solpaneler kommer EU ett steg närmare klimatmålen till 2030. 

Direktivet för byggnaders energiprestanda är en del av EU:s omfattande klimatpaket, Green Deal, och innebär en rad förbättringar för att minska byggnadernas klimatpåverkan. Den 12 april godkändes direktivet formellt av rådet och träder nu i kraft.

– Det är positiva nyheter från EU, vi kan se att EU fortsätter knuffa Sverige framför sig med modigare förslag för att påskynda energiomställningen, nu hoppas vi på att regeringen får igång detta så snart som möjligt. Solenergi är det överlägset snabbaste och billigaste energislaget att bygga ut, dessutom går det att bygga där merparten energi konsumeras – i våra byggnader, säger Erik Martinson vd och medgrundare Svea Solar.

Den nya lagen innebär att solceller krävs om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt genomförbart på:

  • nya kommersiella och offentliga byggnader från och med 2026,
  • kommersiella och offentliga byggnader som renoveras från och med 2027,
  • nyproduktion av bostadsbyggnader från och med 2029,
  • nya takförsedda bilparkeringar från och med 2029,
  • existerande offentliga byggnader från och med 2030.

– Riktningen från EU är tydlig och här har flera länder gått före, i till exempel Frankrike, Italien och Tyskland ser vi redan liknande lagstiftning. Vi ser fram emot att Sverige tar efter, solceller är ett enkelt sätt att minska byggnaders klimatpåverkan och avgörande för att vi ska lyckas med den elektrifiering som Europa står inför, tillägger Erik Martinson.

Läs mer om direktivet för byggnaders energiprestanda