Elsäkerhetsverket avslutar sitt ärende

Elsäkerhetsverket avslutar sitt ärende

Svea Solar har i dag mottagit beskedet att Elsäkerhetsverket valt att avsluta sitt tillsynsärende.

– Vi är glada att myndigheten är nöjda med de svar vi lämnat och de åtgärder vi har vidtagit. Det är en bekräftelse på att vår säkerhet är hög. Nu måste vi fortsatt utveckla den så att vi förblir ledande i att utveckla säkerhetsstandarden inom solenergi, säger Svea Solars Sverigechef, Johannes Boson.

I maj kontaktade Elsäkerhetsverket Svea Solar med frågor kring efterlevnaden av företagets egenkontrollprogram. Myndigheten konstaterade att företaget hade goda rutiner, men att det rådde tveksamheter kring hur de efterlevdes. Efter den redogörelse som Svea Solar skickat in har Elsäkerhetsverket nu valt att lägga ned ärendet.

– Vi är naturligtvis glada över att Elsäkerhetsverket är nöjda med vårt säkerhetsarbete och lägger ner sitt ärende. Vi vill och ska vara bäst på säkerhet i marknaden och det har vi fullt fokus på, säger Svea Solars Sverigechef Johannes Boson.

Svea Solar har det senaste året haft säkerhetsarbetet i fokus och gjort flera ändringar för att ytterligare stärka rutiner och efterlevnad kring installationer av solceller. Bland annat har företaget under det senaste året utsett 35 nya installationsledare med stor erfarenhet av DC-installationer, två säkerhetsexperter samt specialister inom området växelström. Företaget har också infört säkerhetsronder, det vill säga extra stickkontroller för att kontrollera att säkerhetsrutinerna efterlevs.

– Förelägganden som detta är viktiga för att branschen ska hålla hög säkerhetsstandard och det är helt rimligt att vi som största aktör på marknaden blir kontrollerade. Vi är tacksamma för detta då det gör oss ännu bättre, säger Arbetsmiljö- och säkerhetschef Beatrice Fernström.

– Vårt mål är att vara ledande inom säkerhetsfrågor och vi kommer att fortsätta jobba med att driva och utforma branschens höga standard i våra lösningar. Som kund kan man alltid känna sig lugn och trygg med en anläggning från oss, avslutar Johannes Boson.