Initiativ för cirkulär hantering av solceller

Initiativ för cirkulär hantering av solceller

2027 väntas solenergi vara världens största energikälla, vilket innebär en enorm mängd solpaneler. Än så länge finns det inget system etablerat system i Sverige för att återvinna, reparera eller uppgradera solceller.

Det är bakgrunden till att Svea Solar initierade projektet CircSolar, ett projekt som samlar intressenter från hela värdekedjan för att skapa en cirkulär hantering av solpaneler. 

Livslängden på en solpanel är 30 år, och därav finns det få solpaneler som är redo att återvinnas, men om 15-20 år handlar det om enorma mängder. Projektet CircSolar samlar hela värdekedjan för att ta fram förslag på en nationell infrastruktur för cirkulär hantering av solpaneler. Lösningsförslaget ska inkludera såväl affärsmodeller som incitament- och ersättningsstrukturer, samt politiska förslag som behövs för att stödja en cirkulär utveckling för solpaneler.

– Givet den stora tillväxten och intresset för solenergi är det viktigt att tänka på nästa steg, vad som händer i framtiden när många solpaneler är uttjänta. Här finns en enorm möjlighet för hela solcellsbranschen att bli mer hållbar. Därav tog vi initiativ till det här projektet, säger Malin Cronqvist, hållbarhetschef på Svea Solar. 

En solpanel består av glas, plast, aluminium, kisel, silver, koppar och bly. Beståndsdelar som går att återvinna, men trots det är det lite som återvinns.

– Ungefär 90 procent av en solpanel går enkelt att återvinna, till exempel ramen av glas och aluminium. Idag saknas ett system som uppmanar solbranschens aktörer att ta tillvara så mycket som möjligt av uttjänta solpaneler, inklusive små beståndsdelar som kisel och metaller. Det är otydligt för såväl konsumenter som företag hur man ska gå till väga för att ta ansvar. Här finns enorm potential och detta projekt hoppas vi blir startskottet för en ny cirkuläret inom den svenska solbranschen, fortsätter Malin Cronqvist.

Projektet samlar aktörer i hela värdekedjan som tillsammans utforskar möjligheterna till ett cirkulärt system för solpaneler som säkerställer att framtida legala krav uppfylls, säkrar tillgång på viktiga återvunna material, minskar användningen av naturresurser, och ökar konkurrenskraften för svensk och europeisk solenergi.

Om CircSolar

Projektet initierades av Svea Solar och drivs av Axfoundation tillsammans med El-kretsen, KTH, Remondis och Stena Recycling. Mer information finns på CircSolars projektsida.