Brandförsvaret lär sig mer om solceller

Brandförsvaret lär sig mer om solceller

Solceller dyker upp på allt fler hustak och ska normalt sitta kvar i drygt 30 år. För att kunna göra en effektiv insats vid brand behöver brandförsvaret veta hur man jobbar på tak med solceller och vilka möjliga risker som kan uppstå. Storstockholms brandförsvar besökte Svea Solars Training Center i Sollentuna för att lära sig mer.

– För oss är det självklart att hjälpa till med allt som kan bidra till ökad brandsäkerhet och underlätta för brandförsvaret i deras arbete. Normalt tränar vi nya installatörer här på vårt utbildningscenter och det är kul att se att det har fler viktiga användningsområden. Vi har haft riktigt lärorika dagar, säger Gustav Wirström utbildare på Svea Solar.

Antalet solcellsinstallationer ökar i snabb takt, under 2022 fanns 55 000 nätanslutna anläggningar enligt Energimyndighetens statistik, siffran för 2023 väntas öka markant. Brandförsvaret kommer i betydligt högre utsträckning behöva vilka risker det innebär och hur man lättast kan jobba runt solcellerna för att göra en effektiv insats utan att någon kommer till skada.

– Möjligheten att lära oss mer om solceller i en övningsmiljö har varit värdefull för oss. Eftersom det är stora risker förknippade med elinstallationer handlar det i första hand om hur vi ska kunna göra en effektiv räddningsinsats utan att riskera att skada oss själva eller andra människor, säger David Nyman, enhetschef på Storstockholms brandförsvar.

På Svea Solars Training Center utbildas installatörer och elektriker i säkra och effektiva solcellsinstallationer. Lokalerna består av stora testaktytor, säkerhetsstationer och även klassrum för de teoretiska delarna. Storstockholms brandförsvar fick under förra veckan tillgång till hela lokalen och utbildades av Svea Solars utbildare. Drygt 30 brandmän deltog i utbildningen.

Om Svea Solar

Svea Solar är Sveriges ledande solenergibolag och driver på omställningen till ett helt förnybart energisystem i Europa. Svea Solar maximerar solenergins potential för hem och företag genom energioptimering, tjänster för att balansera elnätet och installation av produkter såsom solpaneler, batterier och elbilsladdare. Utöver helhetslösningar för hem och företag utvecklar, bygger och äger Svea Solar storskaliga solparker i Europa. Sedan 2014 har Svea Solar över 40 000 kunder på sju europeiska marknader med drygt 1 200 anställda som arbetar för att göra Europa självförsörjande på ren energi.

Om Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar (SSBF) är ett kommunalförbund där tio kommuner samarbetar. Vi svarar för 1,4 miljoner människors trygghet. Verksamheten innefattar räddningstjänst vid brand eller nödläge och förebyggande arbete för att minska bränder och olyckor i samhället. Som en del i det förebyggande arbetet har vi tagit fram en vägledning som syftar till att beskriva säkerhetsåtgärder som SSBF med dagens kunskap bedömer kunna underlätta möjligheterna för räddningsinsatser i byggnader med solcellsinstallationer och batterilagersystem. Vägledningsdokument om solcellsanläggningar hittar du på vår webbplats.