Hur mycket kan jag spara på leasing av solceller?

11.09.2022
Hus med solceller på taket under vintern

Leasing av solceller blir ett mer och mer populärt sätt att få tillgång till grön energi från solen, utan att ta lån eller lägga ut sparpengar. Egentligen är principen densamma som att privatleasa en bil – ett bekymmersfritt ägande där service ingår. 
 
Du som vill satsa på solpaneler – oavsett om du köper eller leasar – gör det nog mycket för att du vill vara en del av en hållbar framtid. Men den ekonomiska kalkylen är såklart en viktig del, särskilt med de elpriser och den osäkerhet om elförsörjning som det ofta talas om.  

Med det sagt bör du inte bara tänka på nuet när du investerar i solceller. När du leasar solceller gör du det i 20 år. Även om du kan köpa ut eller överlåta dina leasade solceller om du flyttar är det rätt tänkt att se över hela hyresperioden när du räknar på din investering.

Tre exempel 
 
För att göra det lite enklare för dig att ta ställning till om leasing av solceller är din grej har vi tagit fram tre räkneexempel som simulerar tre olika hushåll, med olika förbrukning och olika mängd solpaneler på taket. 

Det är omöjligt att säga exakt vad som kommer att hända i framtiden, så vi har tillåtit oss att göra vissa antaganden av bland annat elpriser. I detta exempel räknar vi med att elen köps för 2,18 kronor per kilowattimme och att överskottet från solpanelerna säljs tillbaka till elnätet för 1,83 kronor. 

Eftersom ROT-avdraget för leasing av solceller fördelas på de första 48 månaderna så blir månadskostnaden också något lägre under de första åren, därför redovisar vi två olika månadskostnader. 

Får vi presentera...


Familjen Liten 

Förbrukar 12 500 kilowattimmar per år och har 20 solpaneler som producerar 7 800 kilowattimmar per år.  

Köper 8 850 kilowattimmar per år och säljer 4 190 kilowattimmar per år.

47% av elen som tillverkas används i hushållet, resten säljs tillbaka till elnätet.  


Sänkt elräkning:

Egen förbrukning solel: - 640 kronor per månad

Såld solel: - 662 kronor per månad

Summa minskad elräkning: -  1 302 kronor per månad


Månadsavgift leasing solceller:

Ordinarie månadsavgift: 1 249 kronor per månad

ROT-avdrag (månad 1–48): - 279 kronor per månad

Summa månadsavgift inklusive ROT: 970 kronor per månad


Summa sänkt elräkning – leasingavgift

1302 – 970  = + 332 kronor per månad

Uppskattad total besparing år 1–30: 360 000 kronor
 

Familjen Mellan 

 
Förbrukar 18 000 kilowattimmar per år och har 30 solpaneler som producerar 11 760 kilowattimmar per år. 

Köper 12 676 kilowattimmar per år och säljer 6 436 kilowattimmar per år.

45% av elen som tillverkas används i hushållet, resten säljs tillbaka till elnätet.  

Sänkt elräkning:

Egen förbrukning solel: - 984 kronor per månad

Såld solel: - 965 kronor per månad

Summa minskad elräkning: -  1 949 kronor per månad


Månadsavgift leasing solceller:

Ordinarie månadsavgift: 1 676  kronor per månad

ROT-avdrag (månad 1–48): - 374 kronor per månad

Summa månadsavgift inklusive ROT: 1302 kronor per månad


Summa sänkt elräkning – leasingavgift

1 949 – 1 302  = 647 kronor per månad

Uppskattad total besparing år 1–30: 590 000 kronor


Familjen Stor 

Förbrukar 22 500 kilowattimmar per år och har 40 solpaneler som producerar 15 680 kilowattimmar per år. 

Köper 15 706 kilowattimmar per år och säljer 8 886 kilowattimmar per år.

43% av elen som tillverkas används i hushållet, resten säljs tillbaka till elnätet.

Sänkt elräkning:

Egen förbrukning solel: - 1 358 kronor per månad

Såld solel: - 1 232 kronor per månad

Summa minskad elräkning: -  2 590 kronor per månad


Månadsavgift leasing solceller:

Ordinarie månadsavgift: 2 044 kronor per månad

ROT-avdrag (månad 1–48): - 456 kronor per månad

Summa månadsavgift inklusive ROT: 1 587 kronor per månadSumma sänkt elräkning – leasingavgift

2 590 – 1 587 = 1 003 kronor per månad

Uppskattad total besparing år 1–30: 840  000 kronor


Räkna på ditt eget tak

För att få en överblick över vad leasing skulle kosta dig och vad du skulle kunna spara per månad, testa vår solcellskalkylator.