Vem bestämmer elpriset?

Vem bestämmer elpriset?

Tänk dig att en liter mjölk kostade en femma på natten, en femtiolapp på morgonen och en hundring på eftermiddagen. Elpriset går upp och ner på ett sätt som skulle vara svårt att föreställa sig för något annat livsviktigt – inte så konstigt att svängande elpriser engagerar så mycket. Här reder vi ut de viktigaste delarna i hur elpriset sätts. 

Var bestäms elpriset?

Priserna sätts för Sveriges del på marknadsplatsen Nord Pool Spot, där Sverige ingår tillsammans med Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Handelsplatsen ägs gemensamt av de olika ländernas stamnätsoperatörer. I Sverige innebär det Svenska Kraftnät.

De som köper och säljer på Nord Pool Spot är bland annat kraftbolag och elbolag, men också stora användare av el som handlar själva. Det kan till exempel vara industrier som tillverkar saker som kräver mycket energi och vill agera som en självständig köpare.

Hur sätts priset på el?

Mycket förenklat går det till så att köpare och säljare kommer överens om vad elen ska kosta timme för timme dagen därpå.

Fram till klockan 12 på dagen kan aktörerna lämna bud på vad de är villiga att köpa och sälja el för dagen därpå och en timme senare publicerar Nord Pool vad priserna kommer att vara dagen efter, timme för timme.

Varför sätts elpriset på det här sättet?

Syftet med det här sättet att sätta priset på el är att det ska vara balans i elnätet. Elhandlare gör en prognos om vad de behöver nästa dag och producenterna gör en prognos på vad de kan producera. Är tillgången större än efterfrågan blir priset lägre. Är efterfrågan större än tillgången blir priset högre.

Det finns också en ”andrahandsmarknad” där de bestämda timpriserna kan köpas och säljas, fram till en timme före elen ska produceras.

Energimarknadsinspektionen kan du läsa mer ingående om handeln med energi, skatter, elcertifikat och annat som påverkar elpriset