Varför går elpriset upp och ner så mycket?

Varför går elpriset upp och ner så mycket?

Några ören en timme – flera kronor en annan. Elpriset kan verkligen åka upp och ner snabbt. Här reder vi ut varför elpriset kan svänga så snabbt – och hur du kan nyttja det till din fördel.

Precis som med andra varor styrs elpriset av tillgång (hur mycket det finns) och efterfrågan (hur mycket folk vill ha). Skillnaden mot exempelvis en liter mjölk eller en tröja är att elpriset svänger både snabbare och mer dramatiskt.

Varför svänger elpriset så mycket?

Elpriset sätts efter den sista kilowattimmen som behövs för att möta efterfrågan på el. All el du använder under en viss timme är alltså prissatt efter den absolut dyraste kilowattimmen som handlats på Nord Pool.

När vi gör av med lite el och efterfrågan är låg, till exempel på natten, finns det ett överskott på el från billigare källor och då är varje kilowattimme relativt lågt prissatt. När vi använder som mest el räcker vattenkraft, vindkraft, kärnkraft och storskalig solkraft ofta inte till. Då används fossila bränslen som gas, olja och kol för att toppa upp.

Fossil el är mycket dyrare att producera än förnybar och dessutom mer känslig för händelser som påverkar pris och tillgång. Den dyraste kilowattimmen som sätter priset kan därför bli väldigt dyr när vi använder mycket el.

Hur kan jag vända svängningarna till min fördel?

Ett sätt att vända de dramatiska svängningarna på elmarknaden till din fördel genom att styra om din förbrukning till de timmar då elen är som billigast. För det krävs att du har ett elavtal med timpris som verkligen tillåter detta. Ett elavtal med rörligt elpris räcker då inte, eftersom det utgår ifrån ett månadssnitt.

Om du har solceller på taket kan du se till att jämna ut svängningarna genom att sälja ditt överskott tillbaka till elnätet och använda som buffer. Du kan också satsa på ett solcellsbatteri, där du kan lagra el för att användas under de timmar där elen annars är som dyrast.