Tre sätt för företag att investera i solenergi – med eller utan tak

Tre sätt för företag att investera i solenergi – med eller utan tak

Att investera i solceller är synonymt med en lägre och mer förutsägbar elkostnad för ditt företag. Samtidigt bidrar du till att fossila energikällor fasas ut och mer solkraft tillförs. Här går vi igenom tre sätt för din verksamhet att investera i förnybar el från solen.

Inom 25 år väntas solenergi vara den huvudsakliga källan för förnybar energi ur ett globalt perspektiv och redan i år investeras mer i utbyggnad av solenergi än i fossila energikällor. För dig som vill påverka din klimatprofil i positiv riktning är solceller svårslaget, men även krasst ekonomiskt är det en investering som lönar sig. Effektförlusten mellan solceller och elnät är minimal, vilket innebär att nästan all energi dina solceller producerar kan användas direkt i din verksamhet.

– Nästan alla typer av företag kan nå lönsamhet genom att investera i solenergi. Något som gör kalkylen särskilt positiv för företag är att solcellerna når sin produktionstopp på dagen, då verksamhetens energibehov är som störst. Det innebär väldigt goda förutsättningar för egenanvändning av den solenergi du producerar, säger David Lindqvist, Head of Commercial C&I på Svea Solar.

Installation av solceller på eget tak

För företag som vill äga sina solceller och installera dem på eget tak eller mark är en installation av solceller på egen fastighet det vanligaste. Till formen liknar detta en vanlig villainstallation – den el du producerar kan du använda själv och sälja överskottet vidare för en extra inkomst. Upp till 18 000 kronor per år av ditt sålda överskott är dessutom skattefritt enligt nuvarande regler. Solceller kräver väldigt lite underhåll och med ett serviceavtal med årlig besiktning och produktionsövervakning blir ditt ägande ännu mer bekymmersfritt.

Läs mer om solceller för företag

Energiköpsavtal med andel i solpark – PPA Offsite

Att investera i ett PPA-avtal offsite innebär att du anlitar ett solenergibolag för att bygga ut solkraft för dina behov och samtidigt säkrar ditt elpris. Du tecknar då ett avtal över ett antal år och får en förutsägbar elkostnad. Avtalet kan täcka hela eller delar av din verksamhets elbehov. Din energiinvestering leder här direkt till att ny solkraft tillförs, eftersom energibolaget åtar sig att bygga ut sina energikällor för att matcha behovet. Eftersom du är garanterad el till ett fast pris oavsett omvärldsfaktorer innebär det dessutom noll finansiell och operationell risk.

Energiköpsavtal för solceller på egen fastighet – PPA Onsite

Om du har utrymmet och vill kunna dra fördelarna av ett förutsägbart elpris kan ett PPA-avtal där du själv upplåter ytan för solcellerna vara ett bra alternativ. En fördel framför att investera i utbyggnad av solpark är att time-to-market kan vara kortare, eftersom du själv tillhandahåller ytan och inte behöver vänta på att en solpark anläggs på annat håll. Du synliggör också din investering i solenergi på ett väldigt tydligt sätt, utan att behöva ansvara för installationen. All projektering, drift och skötsel av solcellerna sköts av det installerande solenergibolaget.

Läs mer om PPA-avtal