Svartlistade elbolag som du bör undvika!

Svartlistade elbolag som du bör undvika!

Vem utser svartlistade elbolag?

Varje kvartal publicerar statliga Konsumentverkets energimarknadsbyrå en lista med svartlistade elbolag. Listan visar företag som har fått in stora mängder klagomål från missnöjda kunder under året. Syftet med listan är att hjälpa elkunder att undvika opålitliga elbolag och hjälpa konsumenter göra ett mer informerat val när det är dags att välja eller byta elavtal.

Om Konsumentverkets energimarknadsbyrå

Konsumenternas energimarknadsbyrå delar tips för att hjälpa oschysst behandlade konsumenter att bestrida fakturor som på ett eller annat sätt är felaktiga. De hjälper även till med att anmäla elbolag till Allmänna Reklamationsnämnden och/eller Konsumentverket.

Förutom att kontakta Konsumenternas energimarknadsbyrå kan du som kund hos ett elbolag även kontakta polisen om du anser att företaget har brutit mot lagen.

Hur utses svartlistade elbolag?

Idag finns det över 100 elhandelsföretag på elmarknaden. Majoriteten av dessa elbolag har få klagomål, men det finns vissa som sticker ut. Konsumenternas energimarknadsbyrå utvärderar de elbolag som har fått in stora mängder klagomål under lång tid eller den senaste tiden.

Vanligt förekommande klagomål är exempelvis förfalskade signaturer, orealiserade löften om billigare el, avgifter för avtalsbrott vid byten av elbolag och illa bemötande kundtjänst.

Här är några tydliga varningstecken som signalerar att elbolaget inte har rent mjöl i påsen.

10 varningstecken hos elbolag att undvika

  • Kundtjänsten för klagomål har långa svarstider
  • De har ett dåligt kundbemötande
  • De håller inte vad de en gång lovat
  • De har vid flera tillfällen skickat felaktiga fakturor
  • De har dåliga recensioner på olika forum
  • De har en gång varit på listan av svartlistade elbolag
  • De menar att du “måste” teckna ett nytt avtal med dem
  • De förlänger elavtal utan ditt medgivande
  • De ingår i avtal utan ditt aktiva medgivande
  • De har hotat med att stänga av elen på orimliga grunder.

Vad gör jag om mitt elbolag är svartlistat?

Se över ditt elavtal och vilka villkor som gäller. Om du är bunden till elavtalet kan du i regel välja att automatiskt byta elavtal så fort avtalstiden tagit slut, utan extra kostnad. Om du inte är bunden till avtalet kan du byta elavtal omgående.

Vilket elbolag och elavtal ska jag välja?

Det är viktigt att du som elkund känner dig trygg med ditt elbolag och hur elen produceras. Vi på Svea Solar slår därför ett extra starkt slag för förnybar el. Det är ett ekonomiskt hållbart alternativ som framförallt är skonsamt för miljön.

Läs mer om vårt hållbara energibolag som kommer finnas generationer framöver.

Vi gör det enkelt att byta elavtal.