Solskatt - så fungerar det

Solskatt - så fungerar det

Att installera solceller är ett bra sätt att dra ner på dina energikostnader och samtidigt bidra till omställningen mot fossilfri energi. Den el du inte använder själv kan dessutom bli ett extra tillskott i plånboken. Men behöver du betala skatt på din egenproducerade solel? Hur ska du göra med deklarationen? I den här artikeln går vi igenom skattereglerna kring solenergi som du behöver känna till.

Som producent och säljare av förnybar el gäller särskilda skatteregler. Du kan under vissa förutsättningar behöva betala en skatt på din egenproducerade solel, ofta benämnd solskatt. Samtidigt ger dina solceller dig även rätt till viss skattereduktion.

Vad är solskatt?

Solskatt är en energiskatt med en fast kostnad som betalas per kilowattimme (kWh). I dagsläget (2022) ligger skatten på 36,0 öre per kWh exklusive moms (45,0 öre per kWh inklusive moms). 

För en normal anläggning behöver du oftast inte betala någon skatt på solenergi alls.

Skatteregler för solenergi

Sedan juli 2021 gäller de här reglerna för skatt på solenergi:

 • Solel från anläggningar vars toppeffekt är mindre än 500 kilowatt (kWp) är befriad från solskatt
 • Solel från anläggningar med en toppeffekt på 500 kWP eller mer är skattepliktig
 • I vissa fall kan anläggningar med en toppeffekt som överstiger 500 kWp vara berättigade till en sänkt energiskatt motsvarande 0,5 öre per kWh. Det gäller om en ägare har flera anläggningar som tillsammans uppgår till mer än 500 kWp i maximal effekt.

De flesta solcellsägare i Sverige behöver inte betala energiskatt – varken för egenanvänd el eller på såld solel – en installerad toppeffekt på mer än 500 kilowatt (motsvarande ungefär 2500 kvadratmeter) är relativt ovanlig. En vanlig solanläggning för villa ligger oftare runt 10–20 kilowatt toppeffekt.

Deklarera din sålda solel

Även om du inte behöver betala skatt på elen så behöver du redovisa inkomsten för den el du sålt tillbaka till elnätet i deklarationen. Inkomsterna kan också påverka din totala skattepliktighet om du har andra intäkter kopplade till din bostad. 

Varje privat hushåll får göra ett schablonavdrag på 40 000 kronor per år från de totala inkomsterna. Du kan alltså tjäna 40 000 kronor per år genom till exempel uthyrning, utan att betala skatt. Men om du hyr ut för 30 000 kronor och säljer solel för 20 000 kronor behöver du betala skatt på de 10 000 som överskrider fribeloppet.

Moms på solel

Moms är en annan typ av skatt på solel som du behöver förhålla dig till om du säljer för mer än 30 000 kronor. Om du säljer för mer än 30 000 kronor per år (37 500 inklusive moms) under ett år, behöver du registrera dig för moms. Om du i huvudsak använder din egenproducerade el till egen förbrukning kommer du förmodligen inte sälja så mycket överskottsel att det överstiger 30 000 kronor.

F-skatt för solceller

Som mikroproducent av egenproducerad solel behöver du inte ansöka om F-skatt hos Skatteverket, eftersom du varken får ersättning för utfört arbete eller bedriver någon näringsverksamhet när du säljer el.

Skattereduktion för solceller

Den som har en solcellsanläggning och säljer egenproducerad el är berättigad till olika typer av skatteavdrag som kan vara bra att känna till.

 • Avdrag för installation av solceller. I samband med att du monterar din solcellsanläggning kan du använda ett skatteavdrag för installation av grön teknik. Det fungerar som ett rot-avdrag och innebär att du får göra avdrag på 15% av installationskostnaden. Du kan även få 50% avdrag om du monterar system för lagring av egenproducerad solel. Maxbeloppet för skattereduktion på installation av grön teknik är 50 000 kronor per år.
 • Avdrag när du säljer bostaden. Har du installerat solceller på din bostad räknas det som en grundförbättring vilket betyder att du får göra avdrag motsvarande hela offertpriset när du säljer bostaden. Detta gäller under förutsättning att du inte fått investeringsbidrag för solceller från Länsstyrelsen eller gjort avdrag för rotarbete hos Skatteverket. Din solcellsanläggning kommer inte förändra taxeringsvärdet på din bostad, däremot brukar solceller öka värdet på huset ändå.
 • Avdrag på såld solel. När du säljer el från din solcellsanläggning till elnätet har du rätt att göra ett skatteavdrag på 60 öre per kWh. I deklarationen från Skatteverket finns dessa uppgifter förtryckta.

Sammanfattning

 • Som solcellsägare kommer du med största sannolikhet inte behöva betala skatt på elen du producerar eller säljer.
 • Undantaget gäller om du har en anläggning med en maximal toppeffekt på mer än 500 kWp.
 • Säljer du överskottsel måste du redovisa din inkomst i deklarationen men du behöver inte betala inkomstskatt om beloppet understiger 40 000 per år.
 • Om du i huvudsak använder solelen din anläggning genererar för egen förbrukning kommer du troligen inte behöva betala moms på elen du säljer. Gränsen ligger på 30 000 kronor per år.
 • Det finns möjlighet att få tillbaka skatt på dina solceller - för installationen, när du säljer bostaden och om du säljer överskottsel.

Vill du se hur mycket ditt tak kan producera? Gå till vår solcellskalkylator och testa.