Vilken miljöpåverkan har solenergi?

Vilken miljöpåverkan har solenergi?

Som du säkert redan vet är solenergi den energi som utvinns med hjälp av solens strålar. Vad vi med säkerhet vet är att solen är en förnybar energikälla som inte kommer ta slut inom en överskådlig tid, vilket vi vet med sig att exempelvis olja, kol och naturgas kommer göra. Men vad har solenergi för miljöpåverkan? Låt oss ta en närmare titt på några vanliga frågor kring solenergi, solceller och miljöpåverkan.

Har solenergi någon negativ miljöpåverkan?

Nej, förutom att solenergi är förnybar så bidrar solenergin inte till några utsläpp när den producerar värme och el. När solens strålar omvandlas till energi avger den inte det minsta koldioxid eller utsläpp som kan påverka vår miljö negativt (till skillnad från fossila bränslen).

Har solceller miljöpåverkan?

Solceller är det vi använder för att framställa solenergin. Som vi precis nämnde så ger solenergi inte ger några koldioxidutsläpp väl i drift, men faktum kvarstår att solcellerna som krävs för att generera solenergi måste tillverkas och transporteras, samt eventuellt underhållas eller återvinnas. Detta har i sin tur en indirekt miljöpåverkan. Tillverkningen av solceller är relativt energikrävande, dels på grund av materialet som används för att tillverka solcellerna men även på grund av den transportsträcka som uppstår när man fraktar solceller från plats A till B. Även om solcellernas miljöpåverkan är minimal i jämförelse med de klimatavtryck som andra, mer konventionella, energikällor avger så vill vi ändå vara transparenta med det faktum att solcellernas miljöpåverkan existerar.

Solceller kan kompensera för miljöutsläppen!

Vi har nu konstaterat att framställningen av solenergi i sig inte bidrar till någon direkt miljöpåverkan, utan snarare att det kan ske en indirekt miljöpåverkan när man tillverkar, transporterar eller återvinner solcellerna. Det som ändå särskiljer solenergi från många andra energikällor är att solpanelerna kan kompensera för utsläppen. Dessutom kan du som konsument också bidra till att underhållet och återvinningen av solpanelerna går till på ett korrekt sätt för att minimera solenergins miljöpåverkan.

Energiåterbetalningstid  

Solceller har en livslängd på åtminstone 25 år och därefter kan du ändå förvänta dig en verkningsgrad på cirka 80%. Det innebär att den tekniska livslängden som solceller har kompenserar för de utsläpp som skedde vid tillverkningen eller transporten. Man brukar krasst räkna med att efter 2,5 år har solcellerna producerat lika mycket energi som det krävdes för att tillverka dem. Med andra ord har solcellerna återbetalat energi. Detta brukar man kalla för energiåterbetalningstid.

Tänk på återvinning och andrahandsmarknad

Miljöpåverkan finns inte bara i tillverkning och användning av en produkt, utan är minst lika aktuell när det kommer till återvinning. Tänk på följande när livslängden för din solpaneler börjar närma sig sitt slut.

Återvinn solpanelerna

I återvinningen av solceller kan det uppstå miljöskadliga utsläpp om återvinningen sker på fel sätt. I Sverige samt övriga EU återvinns däremot solpaneler enligt WEEE-direktivet, vilket är ett direktiv som säkerställer att alla som säljer eller producerar solceller på den europeiska marknaden har ett producentansvar som ser till att solcellerna återvinns på ett korrekt sätt. Med andra ord, om du köper dina solpaneler från en producent inom EU så behöver du inte oroa dig för att du bidrar till några farliga miljöutsläpp när det är dags att återvinna.

Andrahandsmarknad av solpaneler

Tack vare den långa livslängd som solcellerna har kan vi förbättrar chanserna för att till och med kunna låta någon annan återanvända dem innan det är dags för återvinning. En fungerande andrahandsmarknad för solceller kan bidra till en ännu mer minskad avfallsmängd. Med andra ord bör man, för att minska solcellernas miljöpåverkan, låta solpanelerna sitta uppe så länge som de fortfarande producerar el eller ge vidare dem till någon annan.

Vad kan jag som konsument göra?

Som konsument kan du bidra till att minska solcellernas miljöpåverkan. Här är tre saker du har möjlighet att påverka.

Ställ krav på tillverkarna

Försäkra dig om att du väljer seriösa tillverkare och installatörer som aktivt värnar om en bättre miljö.

Maximera livslängden

Eftersom miljöpåverkan inte sker när solcellerna väl är på plats utan när de tillverkas eller transporteras, är det ditt ansvar som konsument att försöka maximera livslängden på solcellerna genom att producera el och underhålla solpanelerna, både för miljöns men också för att du ska få ut så mycket som möjligt av din investering.

Cirkularitet

Förutom att maximera livslängden är det också av yttersta vikt att se till att återvinningen eller återanvändningen av solcellerna går korrekt till. I regel brukar alltid återförsäljare/producenter informera om var produkten ska lämnas för återvinning. I Sverige är det vanligt att man lämnar solcellerna till någon av de kommunala återvinningscentralerna.

Läs gärna mer om vår vision och våra solceller.

Tillsammans gör vi skillnad!