Hög tid för företag att investera i solceller

Hög tid för företag att investera i solceller

Vi står inför en spännande tid när solenergi blir alltmer tillgänglig och ekonomiskt lönsam för företag. Här är några starka skäl till varför just nu är det perfekta tillfället för företag att investera i solenergi och dra nytta av dess otaliga fördelar.

Just nu står vi inför en sällsynt gynnsam tidpunkt för att investera i solceller, vilket har visat sig vara en klok strategi genom historien. Genom att dra nytta av solenergi minskar du inte bara företagets elkostnader utan minskar också beroendet av fossila bränslen samtidigt som du stärker företagets klimatprofil.

Historiskt låga priser på solceller

Produktionen har kommit ikapp efterfrågan och resulterat i historiskt låga priser på solceller. Vår kurva över prisutvecklingen har svängt snabbt genom tiderna, men våra experter förutspår att vi nu befinner oss i ett unikt läge som snart kommer att vara ett minne blått. Med priser som är över 50% lägre än vid slutet av 2022 blir solceller nu ännu mer prisvärda, vilket gör hela installationen mer ekonomiskt fördelaktig.

Prisutveckling-solcellsystem_2024-rubrik

Kortare väntetider för installation av solceller

Tillgången på solcellspaneler har ökat avsevärt, vilket leder till kortare väntetider för installationen. Genom att slå till nu kan företag få sina solceller installerade snabbare än någonsin tidigare och påskynda övergången till förnybar energi.

Historiskt höga elpriser

Elpriserna har sedan 2000 ökat med 300 procent! Man kan tycka att det just nu känns billigt med el, men tittar vi historisk har vi fortfarande extremt höga elpriser och dessutom en stor osäkerhet. Med en solcellsinstallation kan företag minska sitt beroende av osäkra elpriser och förvänta sig lägre elkostnader under lång tid framöver. Detta är särskilt viktigt med tanke på de historiskt höga elpriserna vi ser idag.

elpris_2000-2024-rubrik

Kortare återbetalningstid

Återbetalningstiden för solcellsanläggningar har minskat betydligt och ligger nu i genomsnitt på endast 6 år, vilket innebär att företag snabbt kommer att börja se en avkastning på sin investering och dra nytta av de låga elkostnaderna under de kommande åren. Denna konkurrenskraftiga investering bör jämföras med andra investeringar företag gör, vilket tydligt visar fördelarna med solceller i dagens marknad.

Politiska Beslut

Politiska beslut på EU-nivå ökar också incitamentet för solenergi genom att kräva att fastigheter över en viss storlek måste vara utrustade med solceller senast 2029. Enligt det preliminära beslutet på EU-nivå måste fastigheter som är större än 750 kvm och inte är flerbostadshus ha solceller senast 2029, medan fastigheter över 250 kvm måste ha dem på plats senast 2031.

Källa: Consilium Europa, Solar Power Europe

Nu när ni har fått en överblick över varför det är en bra tid för företag att investera i solenergi, tveka inte att kontakta oss för mer information och inspiration om hur ni kan komma igång med er solcellsinstallation. Vi är här för att guida er genom processen och hjälpa er att göra en ekonomiskt fördelaktig investering för ert företag.