Tre skäl att investera i solceller just nu

Tre skäl att investera i solceller just nu

Funderar du på att investera i solenergi? Fundera inte för länge. Här är tre skäl att investera i solceller just nu.

Historiskt sett har solceller varit en bra investering, som minskar beroendet av fossil energi, höjer värdet på ditt hus och sänker elräkningen. Men frågan är om det någonsin varit lika bra läge som just nu för en lyckad investering.

1. Lägre priser på solpaneler

Efter en tid av extrem efterfrågan och eftersläpning i produktionsledet är nu marknaden i bättre balans. Det har resulterat i att priset på solpaneler på världsmarknaden gått ner med 65 procent på drygt ett år. Hela kostnaden för din installation ligger inte i själva panelerna, men ett lägre panelpris resulterar ändå i en mer prisvärd installation.

2. Snabb installation av solceller

God tillgång på paneler och andra komponenter innebär också snabbare installation för dig som slår till nu, eftersom installatören slipper vänta på leverans lika länge. Tillgången på erfaren och utbildad personal är nu också god. Svea Solar utbildar över 300 installatörer och elektriker varje år, bara i Sverige.

3. Höga elpriser

Sedan år 2000 har elpriset gått upp med över 300 procent enligt rapporter från SCB. Även om elpriset är lägre jämfört med rekordnivåer för ett par år sedan är det fortfarande ett historiskt högt elpris vi ser, kombinerat med en stor osäkerhet. Oavsett framtida elpris är den billigaste elen du kan få den som kommer från dina egna solpaneler. Installerar du nu kan du se fram emot en lägre elräkning fram till år 2049, minst.

Kombinationen av lägre materialpriser, snabbare installation och historiskt höga elpriser gör alltså förutsättningarna för en lönsam investering i solenergi extremt goda just nu!