Solceller BRF - från idé till beslutsfattande

Intresset för klimatsmarta alternativ ökar bland bostadsrättsföreningar. Från källsortering till elavtal med förnybar energi. Bor du i en bostadsrättsförening där medlemmarna intresserar sig för solceller?


Vi har samlat information om vad du som medlem eller i styrelse, bör kika på för att ta fram underlag så att föreningen enklare kan fatta ett beslut.

1. Vad har er BRF för förutsättningar för solceller?

Börja med att undersöka vad bostadsföreningen har för förutsättningar för att installera solceller. Om ni kan installera solceller i bostadsrättsförening beror både på taket, er totala elförbrukning och andra planerade utgifter. Vi rekommenderar att du tar en extra titt på följande:

Takets skick

Har föreningen planer på att rusta upp taket? Gör det innan ni bestämmer er för att installera solceller i bostadsrättsföreningen. Kom ihåg att solceller är en långsiktig investering! Ni vill därför att taket ska vara i tillräckligt bra skick för att klara av att solceller i minst 30 år framåt. Läs mer om att kombinera takbyte med installation av solceller.

Takets storlek

Hur stort är föreningens tak? För att få plats med så många solpaneler som möjligt behöver ni ha utrymme på taket. Undersök hur många kvadratmeter det rör sig om.

Takets väderstreck och lutning

Om ni bestämmer er för att installeras solceller vill ni kunna maximera nyttan. Undersök vad ert tak har för lutning och vilket väderstreck det vetter mot. Ni vill undvika att sätta upp solpaneler i skuggiga områden. I regel är söderläge och ca 40 graders lutning ett optimalt tak för solceller.

Föreningens elförbrukning

Hur mycket el förbrukar er förening? Desto större elförbrukning ni har ju mer lönsamt kommer solceller vara för er bostadsrättsförening. Men i regel har bostadsrättsföreningar en lönsam kalkyl från 8kWp till 255 kWp installerad effekt.

Befintliga elavtal

Har föreningen gemensamma eller separata elavtal för hushållselen? Om er förening har ett gemensamt elavtal kan solceller sänka allas totala elkostnad. Om ni istället har separata avtal kan en mindre mängd solceller vara aktuellt för att täcka elförbrukningen för elen som går åt till föreningens gemensamma utrymmen.

2. Hur mycket solceller behöver ni?

Hur stor del av er totala elförbrukning vill ni ersätta med solenergi? All förbrukning eller bara för era gemensamma utrymmen? Det avgör hur mycket solceller bostadsrättsföreningen behöver. Utgå från föreningens årliga elförbrukning och takets storlek för att beräkna vad ni har för möjligheter och hur mycket el solcellerna potentiellt kan producera.

Ta hjälp av vår solcellskalkylator

Hur mycket solceller ni kan installera beror även på vad er huvudsäkring i fastigheten klarar av. Den begränsar med andra ord hur mycket el ni kan produceras. Hör efter med er styrelse för mer information.

3. Vad är er budget?

Listan kan snabbt göras lång när det kommer till saker man vill fixa till i fastigheten och det är alltid en fråga om prioritering. När ni har landat i hur många solpaneler ni är intresserade av att installera kan ni beräkna investeringens prislapp. Missa inte att staten erbjuder investeringsstöd för installation av solceller. Bidraget kan täcka upp till 20% av kostnaden för solcellerna vilket kan vara det som gör att budgeten går ihop.

Läs mer om vad som krävs för att får att få bidrag till solceller och ansök i god tid.

4. Behöver ni söka bygglov?

I majoriteten av fallen behöver man inte söka bygglov, men det finns alltid undantag. Det finns många vackra och välbevarade bostadsrättsföreningar i Sverige med olika klassificeringar. Ta därför en extra titt på fastighetens detaljplan, står det att ni behöver söka bygglov så gäller det. Likaså om fastigheten är k-märkt, blåklassad eller grönklassad.

Osäker? Läs mer om vad som gäller kring bygglov för solceller och hur man söker.

5. Ta in offerter!

När ni har undersökt era förutsättningar för solceller, samlat in underlag och har fått godkännande från styrelsen är det dags att samla in offerter.

Förutom själva solcellerna kan det vara bra att undersöka vilka andra tjänster er solcellsleverantör kan erbjuda för att underlätta bytet och användningen. Vill ni ha hjälp med underhåll av solcellerna och elcertifikat? Hur vill ni göra med överskottsel – sälja eller använda?

Vi på Svea Solar hjälper gärna er bostadsrättsförening att komma ett steg närmare en vardag med solenergi.