Solceller BRF - från idé till beslutsfattande

Solceller BRF - från idé till beslutsfattande

Vad har er BRF för förutsättningar för solceller?

Börja med att undersöka vad föreningen har för förutsättningar för att installera solceller. Om ni kan installera solceller i er BRF beror både på taket, er totala elförbrukning och andra planerade utgifter. Vi rekommenderar att du tar en extra titt på följande:

Skicket på ert tak

Det är en bra idé att renovera taket innan ni installerar solceller i er BRF. Solceller håller i 30 år – ofta mer – och det behöver även ert tak göra om ni vill slippa att ta ner panelerna vid renoveringen.


Läs mer om att kombinera takbyte med installation av solceller.


Storleken på ert tak

Takytan avgör såklart hur många solpaneler ni kan installera och därmed hur mycket el ni kan producera. Gör därför en mätning av takytan först. Består er bostadsrättsförening av radhus som ska förses med solceller? Då behöver ni veta ungefär hur många som är intresserade av solceller på sina radhus.

Vilket väderstreck vetter taket åt?

Ni behöver inte ha perfekt söderläge och 40 graders lutning, men vilket väderstreck ert tak vetter åt och vilken vinkel det har påverkar hur mycket energi ni kan producera. Här kan du se hur olika väderstreck påverkar. Undvik också skuggiga områden.

Hur mycket el går åt?

Ju mer el som används i er förening, desto mer gynnsam blir kalkylen för solenergi. I regel har bostadsrättsföreningar en lönsam kalkyl från 8kWp till 255 kWp installerad effekt.

Vilka elavtal har ni?

Hur elavtalen är upplagda och hur ni vill ha det i framtiden kan påverka kalkylen för solceller. Har ni ett gemensamt avtal i huset kan elen från solcellerna sänka den totala elkostnaden. Om varje hushåll har individuella avtal kan ni i stället använda solceller för att sänka elkostnaden för föreningens gemensamma utrymmen. I samband med installation av solceller kan ni också passa på att ändra elavtalstyp till individuell mätning och samtidigt uppmuntra lägre elkonsumtion.


Hur mycket solceller behöver er BRF?

Hur stor del av er totala elförbrukning vill ni ersätta med solenergi? All förbrukning eller bara för era gemensamma utrymmen? Det avgör hur mycket solceller bostadsrättsföreningen behöver. Utgå från föreningens årliga elförbrukning och takets storlek för att beräkna vad ni har för möjligheter och hur mycket el solcellerna potentiellt kan producera. Ta hjälp av vår solcellskalkylator för att få en uppfattning.

Hur mycket solceller ni kan installera beror även på vad er huvudsäkring i fastigheten klarar av. Den begränsar med andra ord hur mycket el ni kan producera. Hör efter med er styrelse för mer information.

Kostnad för solceller i BRF

När ni har landat i hur många solpaneler ni är intresserade av att installera kan ni beräkna investeringens prislapp och avskrivningstid för solceller i er BRF.

Investeringsstödet för solceller i bostadsrättsförening låg tidigare på 20 procent av kostnaden. Det bidraget har numera avskaffats.

Däremot kan er BRF ha rätt till 60 öre i skattereduktion för såld el, upp till ett maxtak på 18 000 kronor. Det förutsätter att er säkring är minst 63 ampere och högst 100 ampere.

Bygglov för solceller i bostadsrättsförening

I majoriteten av fallen behöver man inte söka bygglov, men det finns alltid undantag. Det finns många vackra och välbevarade bostadsrättsföreningar i Sverige med olika klassificeringar. Se därför över detaljplanen för fastigheten. Om det står där att ni behöver söka bygglov så är det det som gäller. Läs mer om bygglov för solceller och ansökningsprocessen om det behövs.