Slopat stöd för elbilar från 9 november 2022 – det här gäller

Slopat stöd för elbilar från 9 november 2022 – det här gäller

Regeringen har beslutat att inte längre ge stöd till så kallade klimatbonusbilar från och med den 9 november 2022. Beslutet som togs den 7 november 2022 innebär att de som vill ha en elbil eller annan bil med klimatbonus  bara får en dag på sig att bli ägare av en ny bil om de vill ha bonus.

Anledningen till det slopade stödet är enligt Miljödepartementet att kostnaden för att äga och köra en klimatbonusbil i dag är jämförbar med att äga en bensin- eller dieselbil. Därför menar man att stödet inte längre är motiverat.

Upp till 70 000 kronor i stöd som tas bort

Enligt det bonus malus-system som infördes 2018 kan den som köper en bil med låga eller inga utsläpp av koldioxid få en klimatbonus. Kriterierna för vilka bilar som berättigar stöd och hur mycket som betalas ut har varierat sedan dess. Inför 2022 infördes ett tak på 700 000 kronor i inköpspris för elbilar och en maxbonus på 70 000 kronor per fordon. För laddhybrider har bonustaket varit 20 000 kronor. Dessa stöd tas nu alltså bort helt.

Malus blir kvar

Samtidigt som bonusen slopas blir malusen – straffskatten – kvar. Enligt Miljödepartementet fungerar malus på bensin- och dieselbilar också som en motivation för köpare att välja mer miljöanpassade alternativ, även om bonusdelen tas bort.

Vad händer då med stödet till de bonusbilar som redan köpts, men som ännu inte fått sin bonus utbetald? Jo, eftersom klimatbonusen betalas ut tidigast sex månader efter köp kommer en hel del stöd fortsatt betalas ut under 2023. Inga bilar som köpts efter den 8 november 2022 kommer däremot få stöd.

Fortfarande billigare att köra på el

Att äga och köra en elbil eller laddhybrid kan fortfarande ha stora ekonomiska och miljömässiga fördelar. Förutom att skatten fortfarande är mycket lägre jämfört med malusdrabbade fossilbilar är kostnaden för att köra bilen markant lägre. Räknat på ett elpris på 175 öre per kilowattimme och en elbil som drar 2 kilowattimmar per mil blir ”bränslekostnaden” 3,50 kronor per mil. Även jämfört med en snål bensinbil som drar 0,5 liter milen är det inte ens en tredjedel i drivmedelskostnad. Om du dessutom laddar din bil med el från dina egna solceller blir den löpande ”bränslekostnaden” i stort sett noll.

Värt att nämna är också att stödet för att installera laddbox eller laddstolpe fortfarande föreslås blir kvar under 2023. Avdraget gör att du kan dra av 50 procent av kostnaden för laddbox och batterilagring i ditt hem.