Solfångare eller solceller - vad är skillnaden?

Solfångare eller solceller - vad är skillnaden?

Det är lätt att blanda ihop solfångare och solceller, men faktum är att tekniken och användningsområdena skiljer sig kraftigt åt. Låt oss reda ut skillnaden mellan solfångare och solceller en gång för alla.

Solfångare

Solfångare omvandlar solenergi till värme - eller solvärme som vissa kallar det. Den här typen av värme kan användas för att generera varmvatten och hushållsvärme.

De tre vanligaste typerna av solfångare är plana solfångare, vakuumrörsolfångare samt koncentrerande solfångare.

Hur fungerar en solfångare?

Solfångare absorberar solens värme i en koncentrerad form. Vanligtvis är det en vattenbaserad vätska som för värmen vidare från solfångaren till ett lagringsutrymme, direkt eller indirekt, via en värmeväxlare. Värmen fördelas sedan för uppvärmning av t.ex ert hus, pool, eller ert dricksvatten.

Solceller

Solceller omvandlar solenergi till el - eller solel som vi även kallar det. Den här elen används som hushållsel, precis som annan “vanlig el” som kan annars kan köpas från elnätet.

De tre vanligaste typerna av solceller är monokristallina solceller, polykristallina solceller och tunnfilmssolceller.

Hur fungerar solceller?

För att generera solel behöver solen träffa solcellerna i dina solpaneler på taket. Solceller skapa sedan likström som leds till en växelriktare som omvandlar likströmmen till användbar 230 V växelström. Den växelström som solcellerna och användas på precis samma sätt som annan typ av el.

Vi på Svea Solar erbjuder solceller för både privatpersonerföretag och lantbruk.

Läs mer om era möjligheter och energibesparingen solceller kan ge!