Så fungerar den nya skattereduktionen för grön teknik

Date01.12.2020
AuthorSvea Solar

Nu är det nya upplägget för skattereduktion för grön teknik klart. Skattereduktionen ersätter det statliga bidrag som privatpersoner tidigare kunnat ansöka om i samband med en installation av grön teknik. Skattereduktionen innefattar solcellssystem, batterier, och laddningsstationer till eldrivna fordon, och gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 Januari 2021.

Detta täcker skattereduktionen

Skattereduktionen för grön teknik innefattar solcellssystem, system för lagring av egenproducerad energi, och laddningspunkter för elfordon. För solcelssystem täcks kostnaderna för material och arbete med 15%, och för batterier och laddboxar täcks kostnaderna för material och arbete med 50%.

Skattereduktionen kan uppgå till högst 50 000 kronor per person och år, och summan beror på hur mycket skatt du betalat under året och om du gjort andra avdrag.

Vem kan ta del av skattereduktionen?

Det nya upplägget gäller för den aktuella bostaden och behöver vara gjord i ditt eller dina föräldrars namn. Installationen behöver avse ett småhus eller ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktionen, en bostadsrätt som ägs av den som begär skattereduktionen, eller byggnad under uppbyggnad som ägs av den som begär skattereduktionen, och som vid färdigställande ska vara ett småhus eller ägarlägenhet.

Hur fungerar det?

Det nya avdraget får du direkt på fakturan från företaget som utför din installation, till skillnad från det tidigare bidraget som du behövde ansöka om. Prata med en av våra experter så hjälper de dig genom hela processen.


Läs mer om Svea Solars erbjudanden här, och räkna på hur mycket du kan spara både på elfakturan och miljön med grön teknik.