Sjöbo får Sveriges största solcellspark | Svea Solar

Sjöbo får Sveriges största solcellspark | Svea Solar

Artikeln är från 2019, solparken i Sjöbo är i dag färdigställd och i drift. Läs mer om den här.

Det avslöjade kommunalrådet Magnus Weberg (M) vid kommunfullmäktiges möte på onsdagskvällen.

Svea Solar kommer att konstruera solcellsparken som ska byggas vid Sjöbo elnäts kraftstation vid Tågra. Markägaren, Karl-Axel Dahlgren, är en av intressenterna tillsammans med den privata investeraren Leif Johansson.

– Investerarna har tittat på tio olika placeringar. Att de till sist valde Sjöbo berodde på tre saker: markens beskaffenhet, läget vid kraftstationen – och det utomordentliga bemötande de fick av både Sjöbo elnät och förvaltningarna, sa Magnus Weberg.

En investering i framtidens energikälla för en hållbar framtid

Investeringen beräknas till 40 miljoner kronor, och parken ska börja byggas nästa år.

– Byggtiden beräknas till två månader, och det kommer att behövas omkring 25 personer för att uppföra den, berättade Magnus Weberg.

Driften kommer också att kräva viss personal – även om det är förhållandevis lite underhåll på solcellsanläggningar.
I ett pressmeddelande förklarar Erik Martinsson, VD för Svea Solar, att marken fortsatt ska användas till vete.

– Det är en stor investering, men vi bygger kommersiellt inte ideellt, även om vi gör det här hållbart, berättar Svea Solars Erik Martinsson CEO/partner.

– Vi har åkt runt och letat efter en bra plats att bygga på. Nu hittade vi den i Sjöbo. Vi är noga med att bygga på mark som kan fortsätta att fungera som betesmark. Vi gör inte anspråk på den bästa åkermarken.

Investeraren Leif Johansson menar att solenergi är ”framtidens energikälla”.

– Solceller låter inte, skuggar inte och syns inte på håll. Allt kring solceller är positivt, menar han.

Tusen villor får ström från solen

Den blivande parken kommer att ta cirka tolv hektar i anspråk – vilket motsvarar 16 fotbollsplaner. Den ska kunna producera hushållsel till tusen villor.

Magnus Weberg menar att anläggningen passar utmärkt i Sjöbo kommun, som har stora områden skyddsvärd natur och siktar på att bli fossilfri.

– 2020 ska alla kommunens transporter rulla utan fossilbränsle, säger han, och påpekar att kommunens Vision 2034 handlar om att göra Sjöbo attraktivt som boendekommun genom hållbarhet i olika former.