7 tips när du ska renovera huset

7 tips när du ska renovera huset

Många som installerar solceller gör det i samband med andra renoveringsprojekt. Därför vill vi gärna ge tips på saker som underlättar inför din renovering. Den här checklistan är bra att ha, oavsett om du installerar solceller i samband med din renovering eller inte.

Uppdaterad 2023-12-27

1.Planering

Till och börja med är en gedigen planering A och O inför en husrenovering. Dels för att du ska få en klar bild av vad du behöver göra, men också för att minimera riskerna av oförutsedda händelser som lätt kan uppstå när man renoverar huset. Innan du sätter igång, se gärna till att ha dessa funderingar klart för dig: 

• Skicket på huset. Utgå från skicket på huset. Behöver hela renoveringen ske nu eller ska ni ta det i etapper?

• Sätt en budget. Kommer din budget klara av allt du vill renovera eller kommer du behöva ett lån? Tänk på att det också bör finnas 10-15% i ekonomiskt buffert som täcker oförutsedda kostnader.

• Krävs bygglov? I fristående hus och villor behöver du inget bygglov för inre renoveringar, men för en yttre renovering av huset, till exempel om något ska byggas till på huset såsom en ny byggnad eller en mur, behöver du ansöka om bygglov. Tänk på att det kan ta lite tid att få igenom ett bygglov.

2. Hitta rätt hantverkare

Börja i tid med att hitta rätt hantverkare som förstår det ni vill uppnå med renoveringen. Be om offerter från flertal hantverkare för att hitta en som passar er budget. Fundera också på vilka arbeten ni anställer hantverkare till och vad ni kan göra själva. 

5 saker att tänka på när du ska välja hantverkare:

  • Har hantverkaren F-skattsedel? Om de har F-skattsedel slipper ni dra bort skatt eller betala sociala avgifter för hantverkaren.
  • Vill hantverkaren ha rörligt eller fast pris? I regel brukar rörligt pris bli billigare än fast pris, eftersom hantverkare ofta lägger på en säkerhetsmarginal på fast pris i förebyggande syfte om något problem skulle uppstå.
  • Kan hantverkaren lämna några garantier? Om något skulle göras felaktigt eller om det inte blir som ni föreställt er, åtgärdar hantverkaren det?
  • Har hantverkarna referenser från tidigare arbeten? Det kan vara klokt att se över vilka andra renoveringar av hus som de gjort innan.
  • Kräv en skriftlig offert. Begär alltid offerten i skrift med alla förväntade kostnader. Du vill inte behöva betala för någon dold kostnad senare!

3. Ta hjälp av renoveringsarkitekt

När man ska renovera huset kan det ibland vara svårt att se helhetsbilden av resultatet, eller planera hur man ska använda alla ytor för att få ut maximalt av ens nyrenoverade hus. Då kan det vara en idé att ta in en renoveringsarkitekt. Det kanske inte är något som man vanligen tar med i sin budget på grund av att man vill göra sådant arbete själv, men ibland kan ens kreativitet begränsa en. De kan bland annat hjälpa till med: 

  • Färgval/val av tapeter
  • Hur ni ska få till en smart planlösning
  • Tips på möblemang
  • Ljussättning

4. Renovera i rätt ordning

När man sätter igång och renoverar huset är det lätt hänt att man blir ivrig och startar flera projekt samtidigt, när man egentligen bör ta allt i etapper och framförallt i rätt ordning. När ni sätter rangordningen på renoveringen och bestämmer vad ni ska göra själva och inte, bör ni göra det i följande ordning:

Taket

När man totalrenoverar huset bör taket vara det första man ser över. Om en läcka uppstår i taket kan det förstöra hela fasaden. Kontrollera om taket behöver bytas ut helt eller enbart lagas. I samband med det kan man också passa på att se över hängrännor och stuprör.

Går ni i tankarna att investera i solceller? Då bör ni överväga att göra det i samband med renoveringen av taket för att dels spara pengar men också värdefull tid istället för att göra renoveringen och installationen av solceller vid två olika tillfällen.

Om ni väljer att installera solceller i samband med takrenoveringen kan dessutom Svea Solar samarbeta med en lokal takfirma för att samköra takomläggning i samband med installationen.

Läs mer om var i landet samordnat takbyte erbjuds och hur det går till.

Grunden

Nästa steg är att försäkra att dräneringen fungerar, det vill säga, att det finns diken runt om huset som leder bort oönskat grundvatten eller ytvatten från tomten.

• Om ni har en källare kan ni med hjälp av en besiktning göra en fuktmätning av väggarna i källaren.

• Om huset står på krypgrund ska ni fuktmäta grunden.

• Om huset är nybyggt brukar det finnas en spolbrunn/rensbrunn där ni kan se över så att det finns ett flöde i dräneringsrören.

Fasad och fönster

Se till så att fasad och fönster är tätat och isolerat. Om inte, är det nästa projekt att renovera.

Våtrum - badrum, kök & tvättstuga

När utsidan är klar och insidan ska påbörjas är det klokt att börja med våtutrymmen, såsom badrum, kök och tvättstuga. Särskilt eftersom dessa rum i regel används mest.  Försäkra er om att våtrummen är fuktsäkrade och uppfyller alla krav för att försäkringen ska gälla. Du vill inte ha fuktläckage genom golv eller väggar i ert nyrenoverade hus!

Renovera övriga huset

Sist men inte minst - när våtrummen är klara är det äntligen dags för finliret! Nu kan du lägga nya golv, tapetsera om eller måla huset invändigt.

5.Realistisk tidsram

När man ska renovera huset vill man gärna se att renoveringen är klar ögonblickligen. Men för att få ett så bra resultat som möjligt bör man räkna med 3-5 månader för renovera både utvändigt och invändigt, och i vissa fall längre än så. Tänk på att skynda långsamt!

6. Försäkring

Se över så att ni har en försäkring som täcker hela huset och er själva innan ni sätter igång med att renovera huset. Ibland går inte allt som planerat, och då vill ni ha en försäkring som täcker oförutsedda händelser såsom byggnationfel eller konkurser.

7. Utvärdering

När du börjar närma dig slutet på renoveringen av huset, gör en utvärdering på hur hela arbetet. Hur har det gått? Hur blev kostnaderna i jämförelse med budgeten som du satte upp innan renoveringen? Genom att utvärdera renoveringen kan du till nästa gång förbättra det som inte gick som tänkt eller exkludera sådana saker som faktiskt inte var nödvändiga.