70 procent ökning för solcellsanläggningar

70 procent ökning för solcellsanläggningar

I början av april släppte Energimyndigheten sin årliga rapport om solcellsanläggningar i Sverige, och den visade fantastiska nyheter. Under 2023 har över 100 000 solcellsanläggningar installerats runt om i landet, vilket motsvarar en effekt på 1600 megawatt, det är en ökning på nästan 70 procent sen förra året.

Tack vare denna ökning av installationer producerar Sverige just nu ca 4000 megawatt vilket motsvarar den el Uppsala län konsumerar under ett år.

Vi på Svea Solar vill framhäva de kommuner som har kommit längst i utbyggnaden av solenergi

Göteborgs är de som leder packen bland kommuner när det kommer till installerad effekt, följt av Uppsala och Linköping. Totalt har Göteborg installerat nästan 340 megawatt mellan 2019 och 2023 varav 133,92 megawatt installerades bara under 2023.

Listan över kommunerna med högst installerad solelseffekt under 2023 ser ut som följer:

  1. Göteborg 133,9 MW
  2. Uppsala 76,9 MW
  3. Linköping 76,8 MW
  4. Malmö 69,6 MW
  5. Stockholm 68,5 MW
  6. Västerås 67,4 MW
  7. Jönköping 66,8 MW
  8. Kungsbacka 62,0 MW
  9. Norrköping 58,0 MW
  10. Strängnäs 37,5 MW

Behöver solceller direkt solljus?

2023 var ett år med mycket sol, och det uppmättes längre soltimmar än vanligt tack vare de många soltimmar vi fick i april, maj och juni. Mest soltimmar bjöds det på på Gotland följt av Blekinge och Stockholms skärgård.

En vanlig missuppfattning är att solceller kräver direkt solljus för att producera el. Men faktum är att solceller kan generera el även under diffust ljus, vilket innebär att de kan producera solel även när himlen är molnig.

En attraktiv investering

Med tanke på de förväntade stigande elpriserna och de rekordlåga priserna för solpaneler just nu, blir investeringen i solenergi mycket attraktiv. Enligt våra beräkningar kan investeringen återbetalas på cirka 7 år, vilket är relativt kort tid med tanke på solpanelernas livslängd på upp till 30 år.

Med solens framtida potential och fördelar blir frågan för många inte om de ska investera i solenergi, utan när.