Nytt ställningstagande kring grönt teknikavdrag för batterier

Nytt ställningstagande kring grönt teknikavdrag för batterier

Välkomna besked från Skatteverket innebär att fler batteriägare kan få skattereduktion för grön teknik.

Efter ett avgörande i Skatterättsnämnden ändrade Skatteverket den 4 juli 2024 villkoren för att få tillgång till skattereduktion.

Den tidigare tolkningen, att batteriet enbart får användas till att lagra hushållets energi, är nu borttagen. Batteriet ska fortfarande vara kopplat till en solcellsanläggnig och lagra egenproducerad energi, men får också användas för städtjänster och energioptimering.

Ett välkomnet ställningstagande som kommer påskynda energiomställningen när fler får tillgång till skattereduktionen, för batterier uppgår den till knapt 50 procent.

Om du som Svea Solar-kund inte fått skattereduktion för grön teknik på ditt batteri du köpt av oss, så hjälper vi gärna dig att söka retroaktivt, alternativt ompröva beslutet om du fått ett negativt beslut på grund av användning av stödtjänster.

Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig:

Vår kundservice har öppet, helgfria vardagar 09.00–16.00.

Vill du komplettera din anläggning med ett batteri, gör en intresseanmälan