Nytt ställningstagande kring grönt teknikavdrag för batterier

Date25.01.2024
AuthorSvea Solar

Skatteverket har ändrat sin beskrivning av villkoren för att få grönt avdrag för batterier och kom idag den 25/1, med ett nytt ställningstagande

I ställningstagandet går att läsa: ”För att skattereduktion ska kunna medges för installation av batteri krävs att de installerade batterierna uteslutande eller så gott som uteslutande används för att lagra egenproducerad el.”

Våra batterier används idag för egenanvändning och det innebär därmed ingen förändring för dig som kund.

Funderingar? Kontakta oss så hjälper vi dig