Hur hanterar jag negativa elpriser när jag har solceller?

Hur hanterar jag negativa elpriser när jag har solceller?

Negativa elpriser uppstår när det finns ett överskott av elektricitet på elmarknaden. Minuspriser på el beror vanligtvis på att det produceras stora mängder förnybar energi, samtidigt som efterfrågan på el är låg.

Ska jag stänga ner min solcellsanläggning?

För dig som producerar din egen solel kan negativa spotpriser på el vara en utmaning och många har funderat om det är bäst att helt enkelt stänga av sin solcellsanläggning under timmar med negativa elpriser.

Det korta svaret är “nej”.

– Att stänga av din solcellsanläggning är inte det bästa alternativet. Detta på grund av att du som mikroproducent får en skattereduktion på 60 öre och en ersättning för nätnytta av din nätägare. Sammantaget skulle det negativa elpriset behöva vara minus 63 öre för att vara en verklig förlust, säger Marcus Cordts, ansvarig för elmarknad på Svea Solar.

Det lägsta negativa elpriset någonsin

Det lägsta negativa elpriset som uppmätts vid skrivande stund är minus 69 öre, men då handlade det om en extrem avvikelse under en timme i juli.

Det är också viktigt att tänka på helheten och inte enskilda timmar. En investering i solceller producerar energi i 25–30 år, till och med längre. Sett till det perspektivet är några timmar med negativa elpriser inte så dramatiskt.

Minska effekten av negativa elpriser

Här är några sätt som du som har solceller kan minska effekten av negativa elpriser, samtidigt som du får ut maximal klimatnytta av din anläggning.

  1. Energilagring: Investera i ett batterisystem för att lagra överskott av solenergi i stället för att sälja den till elnätet när priserna är låga eller negativa. Det gör att du kan använda din lagrade energi när elpriserna är högre eller när din solcellsanläggning inte producerar tillräckligt med el.
  2. Förbrukningsanpassning: Anpassa din elanvändning till solcellernas produktion. Schemalägg energikrävande aktiviteter till tider när din solcellsanläggning genererar el. Moderna apparater, som tvätt- eller diskmaskiner, kan ofta styras för att använda el vid tider med låga elpriser.
  3. Rätt elavtal. Om ditt elavtal tillåter det, välj en prisstruktur som ger dig mer kontroll över när du använder el från nätet och när du säljer överskottet. Timprisbaserade avtal kan vara fördelaktiga för att anpassa din användning till elprisvariationer.

Genom att använda dessa strategier kan du hantera negativa elpriser och optimera nyttan av din solcellsanläggning.