Solenergi = Framtidens energi

Solenergi = Framtidens energi

Internationella energimyndigheten, IEA, släppte den 13 Oktober 2020 sin årliga rapport om framtidens energi. Där konstaterar man att Coronapandemin medfört en minskning av CO2-utsläpp från energisektorn på 7 procent bara i år. Samtidigt är förnybar energi den enda energikälla som fortsatt växa. Den rekordstora minskningen av de globala utsläppen i år är tillfällig och till stor del orsakad av den ekonomiska svackan.

Rapporten konstaterar däremot att kommande 10 år är avgörande för omställningen till förnybar energi. Redan om fem år, 2025, tror man att förnybart kommer gå om kol som huvudkälla för elproduktion. Inte överraskande kommer solenergi vara den huvudsakliga förnybara energikällan.

Läs hela rapporten här!​ ​