Hur mycket kan jag spara på leasing av solceller?

Hur mycket kan jag spara på leasing av solceller?

Leasing av solceller blir ett mer och mer populärt sätt att få tillgång till grön energi från solen, utan att ta lån eller lägga ut sparpengar. Egentligen är principen densamma som att privatleasa en bil – ett bekymmersfritt ägande där service ingår. 
 
För att göra det lite enklare för dig att ta ställning till om leasing av solceller är din grej har vi tagit fram tre räkneexempel, familjerna Liten, Mellan och Stor. De simulerar tre olika hushåll, med olika förbrukning och olika mängd solpaneler på taket. För att få dina egna förutsättningar är det viktigt att du använder vår solcellskalkylator.

Framtiden är svår att spå, men vi har tillåtit oss att göra vissa antaganden av bland annat framtida elpriser. Här räknar vi med att elen köps för 2,18 kronor per kilowattimme och att överskottet från solpanelerna säljs tillbaka till elnätet för 1,83 kronor.

Eftersom ROT-avdraget för leasing av solceller fördelas på de första 48 månaderna så blir månadskostnaden också något lägre under de första åren, därför redovisar vi två olika månadskostnader.Familjen Liten 

🔌 Förbrukar 12 500 kilowattimmar per år

🏠 20 solpaneler som producerar 7 800 kilowattimmar per år

⚡️ Köper 8 850 kilowattimmar per år och säljer 4 190 kilowattimmar per år

♻️ 47% av elen som tillverkas används i hushållet, resten säljs tillbaka till elnätet

Besparingskalkyl

Mån 1–48 (ink. ROT-avdrag):

Skärmavbild 2023-10-05 kl. 16.25.16

Efter mån 1–48 (exkl. ROT-avdrag)

Skärmavbild 2023-10-05 kl. 16.25.24

Uppskattad total besparing år 1–30: 360 000 kr

Familjen Mellan 

🔌 Förbrukar 18 000 kilowattimmar per år

🏠 30 solpaneler som producerar 11 760 kilowattimmar per år

⚡️ Köper 12 676 kilowattimmar per år och säljer 6 436 kilowattimmar per år

♻️ 45% av elen som tillverkas används i hushållet, resten säljs tillbaka till elnätet

Besparingskalkyl

Mån 1–48 (exkl. ROT-avdrag)

Skärmavbild 2023-10-05 kl. 16.25.32

Efter mån 1–48 (exkl. ROT-avdrag)

Skärmavbild 2023-10-05 kl. 16.25.37

Uppskattad total besparing år 1–30: 590  000 krFamiljen Stor 

🔌 Förbrukar 22 500 kilowattimmar per år

🏠 40 solpaneler som producerar 15 680 kilowattimmar per år

⚡️ Köper 15 706 kilowattimmar per år och säljer 8 886 kilowattimmar per år

♻️ 43% av elen som tillverkas används i hushållet, resten säljs tillbaka till elnätet

Besparingskalkyl

Mån 1–48 (inkl. ROT-avdrag)

Skärmavbild 2023-10-05 kl. 16.25.43


Efter mån 1–48 (exkl. ROT-avdrag)

Skärmavbild 2023-10-05 kl. 16.25.49

Uppskattad total besparing år 1–30: 840  000 kr