Förnybar energi är nya normen

Förnybar energi är nya normen

För de flesta kommer det inte som en nyhet att en av de största miljöbovarna är brännandet av fossila bränslen – kol, gas och olja. Dessutom är fossila bränslen s.k. icke-förnybara resurser, som håller på att ta slut i en rasande snabb takt. Oavsett var du står politiskt, är det därför viktigt att se förnybar energi som svar på frågan om vår framtida globala elförsörjning.

48% tror att den förnybara energikälla vi kommer använda oss mest av om 20 år är solkraft.

54% av svenska husägare överväger att skaffa solpaneler på taket.

39% av de som överväger solceller är fortsatt intresserade även om statens bidrag togs bort.

El framproducerad på ett förnybart sätt, även kallad grön el, är energi vi kan konsumera med ett gott samvete. Den skonar både naturen och folkhälsan från allmän miljöförstöring och luftföroreningar.

Fördelen med att producera fram el med solceller, jämfört med andra alternativ inom förnybar energi, är att du som konsument äger din egen elproduktion och enkelt kan sälja tillbaka ditt elöverskott. Med ett solcellssystem på taket kan du som bostads- eller företagsägare långsiktigt drar ner på dina elkostnader och vara oberoende av stigande elpriser på marknaden.

Idag överväger som sagt över hälften av svenska husägare att skaffa solceller, och 39% av dessa är fortsatt intresserade av att installera solceller även om statliga bidraget togs bort. Det, om något, är ett tydligt tecken på att konsumtion av grön el är påväg mot att bli det nya normala för svenska hushåll.

Källor:

Kantar Sifo, Svenskarnas inställning till solenergi

På uppdrag av Svea Solar och IKEA

Statistiska Centralbyrån

Naturvårdsverket

https://www.naturvardsverket.se